Показати простий запис статті

dc.contributor.author Karelin, S.Y.
dc.contributor.author Magda, I.I.
dc.contributor.author Mukhin, V.S.
dc.date.accessioned 2019-02-14T14:24:33Z
dc.date.available 2019-02-14T14:24:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Аn electric field sensor based on a short monopole antenna / S.Y. Karelin, I.I. Magda, V.S. Mukhin // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 4. — С. 127-130. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 41.60, 84.30, 84.37
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147348
dc.description.abstract Discussed in the paper is application of an E-field probe in the form of a short monopole antenna (a D-dot-like configuration) for receiving short pulsed signals. Several numerical experiments have permitted suggesting recommendations as for implementing sensors with a uniform spectral response. Versions of the sensor configuration, suitable for operation with short pulsed signals with complex spectrum in the range of 0.5 to 3 GHz are considered, and results of probe calibrations presented. uk_UA
dc.description.abstract Розглядається застосування зонда E-поля у вигляді короткої несиметричної антени, відомого як D-dot зонд, для реєстрації випромінюваних імпульсних електромагнітних сигналів надкороткої тривалості. Чисельні експерименти дозволили запропонувати рекомендації, що стосуються геометричних особливостей датчика з рівномірним спектральним відгуком. Розглянуто варіанти конфігурації датчика, що відповідають роботі з короткоімпульсними сигналами із складним спектром в області частот від 0,5 ... 3 ГГц, і представлені результати його калібрування. uk_UA
dc.description.abstract Рассматривается применение зонда E-поля в виде короткой несимметричной антенны, известного как D-dot зонд, для регистрации излучаемых импульсных электромагнитных сигналов сверхкороткой длительности. Численные эксперименты позволили предложить рекомендации, касающиеся геометрических особенностей датчика с равномерным спектральным откликом. Рассмотрены варианты конфигурации датчика, соответствующие работе с короткоимпульсными сигналами со сложным спектром в области частот от 0,5…3 ГГц, и представлены результаты его калибровки. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Коллективные процессы в космической плазме uk_UA
dc.title Аn electric field sensor based on a short monopole antenna uk_UA
dc.title.alternative Датчик електричного поля на основі короткої несиметричної антени uk_UA
dc.title.alternative Датчик электрического поля на основе короткой несимметричной антенны uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис