Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Beam and target parameters measurement system on helium ions linear accelerator

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Anokhin, R.A.
dc.contributor.author Dubnyuk, S.N.
dc.contributor.author Dyachenko, A.F.
dc.contributor.author Kobets, A.P.
dc.contributor.author Manuilenko, O.V.
dc.contributor.author Pavlii, K.V.
dc.contributor.author Shevchenko, A.S.
dc.contributor.author Soshenko, V.A.
dc.contributor.author Tishkin, S.S.
dc.contributor.author Zabotin, A.V.
dc.contributor.author Zajtsev, B.V.
dc.contributor.author Zhuravlyov, A.V.
dc.date.accessioned 2019-02-14T14:08:31Z
dc.date.available 2019-02-14T14:08:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Beam and target parameters measurement system on helium ions linear accelerator / R.A. Anokhin, S.N. Dubnyuk, A.F. Dyachenko, A.P. Kobets, O.V. Manuilenko, K.V. Pavlii, A.S. Shevchenko, V.A. Soshenko, S.S. Tishkin, A.V. Zabotin, B.V. Zajtsev, A.V. Zhuravlyov // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 4. — С. 30-35. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.17.w, 29.27.Bd
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147333
dc.description.abstract A system for measuring beam and target parameters on helium ions linear accelerator is presented. The measurement system consists of sensors set, signal converters and computer with codes for processing experimental data. The measurement system is designed for recording, visualizing, storing and processing data directly when samples are irradiated with helium ions with energies of 0.12…4 MeV. The sample temperature, the ion beam current and its shape, the sample tilt angle to the beam axis, the irradiation dose, the ionization, damage and helium range profiles are measured/calculated. uk_UA
dc.description.abstract Наведено опис системи вимірювання параметрів пучка і мішені на лінійному прискорювачі іонів гелію. Система вимірювань складається з набору датчиків, конвертерів сигналів і ЕОМ з програмою обробки експериментальних даних. Система вимірювань призначена для реєстрації, візуалізації, збереження і обробки даних безпосередньо при опроміненні зразків іонами гелію з енергіями 0,12…4 МеВ. Вимірюються/обчислюються: температура зразка, струм і форма струму пучка іонів на зразку, кут нахилу зразка до осі пучка, доза опромінення, профілі іонізації, пошкоджуваності і залягання гелію в зразку. uk_UA
dc.description.abstract Приведено описание системы измерения параметров пучка и мишени на линейном ускорителе ионов гелия. Система измерений состоит из набора датчиков, конвертеров сигналов и ЭВМ с программой обработки экспериментальных данных. Система измерений предназначена для регистрации, визуализации, сохранения и обработки данных непосредственно при облучении образцов ионами гелия с энергиями 0,12…4 МэВ. Измеряются/вычисляются: температура образца, ток и форма тока пучка ионов на образце, угол наклона образца к оси пучка, доза облучения, профили ионизации, повреждаемости и залегания гелия в образце. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Нерелятивистская электроника uk_UA
dc.title Beam and target parameters measurement system on helium ions linear accelerator uk_UA
dc.title.alternative Cистема вимірювання параметрів пучка і мішені на лінійному прискорювачі іонів гелію uk_UA
dc.title.alternative Система измерения параметров пучка и мишени на линейном ускорителе ионов гелия uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис