Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Design of a gas cell for laser wakefield acceleration of electrons

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Golovanov, A.A.
dc.contributor.author Lebedev, V.S.
dc.contributor.author Kostyukov, I.Yu.
dc.date.accessioned 2019-02-14T13:50:05Z
dc.date.available 2019-02-14T13:50:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Design of a gas cell for laser wakefield acceleration of electrons / A.A. Golovanov, V.S. Lebedev, I.Yu. Kostyukov // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 4. — С. 70-75. — Бібліогр.: 26 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.38.Kd, 47.45.-n
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147318
dc.description.abstract Laser-wakefield acceleration of electrons in a gas cell is considered. The OpenFOAM package is used to study the influence of the parameters of the cell on the density profile. Particle-in-cell simulations of laser wakefield aсceleration are performed for a 150 TW laser pulse, accelerated electrons with energies above 1 GeV are observed. A two-stage gas cell is investigated. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто лазерно-плазмове прискорення електронів у газовій комірці. За допомогою пакета OpenFOAM досліджено вплив параметрів середовища на профіль густини. Проведено моделювання методом «частинок у комірці» лазерно-плазмового прискорення для лазерного імпульсу потужністю 150 ТВт, при цьому спостерігалися прискорені електрони з енергією більше 1 ГеВ. Досліджена двостадійна газова комірка. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрено лазерно-плазменное ускорение электронов в газовой ячейке. При помощи пакета OpenFOAM исследовано влияние параметров ячейки на профиль плотности. Проведено моделирование методом «частиц в ячейках» лазерно-плазменного ускорения для лазерного импульса мощностью 150 ТВт, при этом наблюдались ускоренные электроны с энергией более 1 ГэВ. Исследована двухстадийная газовая ячейка. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Новые методы ускорения заряженных частиц uk_UA
dc.title Design of a gas cell for laser wakefield acceleration of electrons uk_UA
dc.title.alternative Розробка газової комірки для лазерно-плазмового прискорення електронів uk_UA
dc.title.alternative Разработка газовой ячейки для лазерно-плазменного ускорения электронов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис