Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Алгоритм спрощення синтаксичних структур тексту природною мовою до стандартизованих речень

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Глибовець, М.М.
dc.contributor.author Остапенко, О.Ю.
dc.date.accessioned 2008-07-31T12:07:32Z
dc.date.available 2008-07-31T12:07:32Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Алгоритм спрощення синтаксичних структур тексту природною мовою до стандартизованих речень / Глибовець М.М., Остапенко О.Ю. // Пробл. програмув. — 2008. — N 2-3. — С. 476-482. — Бібліогр.: 8 назв. — укp. en_US
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/1465
dc.description.abstract Розглядається проблема автоматизації обробки текстів природною мовою та надається опис запропонованого алгоритму, який може бути використано для автоматичної побудови тестових питань до тексту. Алгоритм передбачає глибинно-синтаксичний аналіз тексту, результатом використання якого є репрезентація фраз у вигляді розміченого дерева, графа концептуальних залежностей. Даний підхід передбачає спрощення синтаксичних структур до елементарних речень та використання певних правил для розбиття речень на елементарні структури en_US
dc.description.abstract Article considers the problems of text processing automation in human language along with the description of the algorithm that might be used for automated construction of test questions on the text. Given algorithm assumes the deep-syntactic text analysis, usage of which results in the phrases that are represented in the marked tree view, a conceptual dependency graph. Present approach assumes the simplification of the syntax structures to elementary sentences and usage of the certain rules for splitting sentences into elementary structures. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України en_US
dc.relation.ispartofseries №2-3 en_US
dc.relation.ispartofseries С. 476-482 en_US
dc.subject Освітні та навчальні аспекти програмування en_US
dc.title Алгоритм спрощення синтаксичних структур тексту природною мовою до стандартизованих речень en_US
dc.title.alternative Algorithm of the simplification of the syntax structures in human language to the standardized sentences en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US
dc.identifier.udc 681.3.06


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис