Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Конструювання та верифікація програм на основі специфікацій у композиційно-номінативній мові CNLS

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Безверха, М.А.
dc.contributor.author Процик, П.П.
dc.date.accessioned 2010-12-27T13:44:15Z
dc.date.available 2010-12-27T13:44:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Конструювання та верифікація програм на основі специфікацій у композиційно-номінативній мові CNLS / М.А. Безверха, П.П. Процик// Пробл. програмув. — 2010. — № 2-3. — С. 340-348. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14631
dc.description.abstract Ця робота продовжує цикл попередніх досліджень, головною метою яких було створення ефективних мов, підходів та програмних засобів розробки якісних програмних систем з використанням формальних методів. На основі побудованих раніше мов специфікації, програмування та математичного апарата представляються практичні підходи автоматизованої побудови та верифікації програм на основі специфікацій. Зокрема, методи перетворення специфікацій у код програми, використання спеціальних засобів мови для автоматичного створення тестових прикладів та можливостей мови по застосуванню методів верифікації під час виконання. uk_UA
dc.description.abstract This work continues the series of previous studies whose primary purpose was creating efficient languages, approaches and software tools for development of quality software systems using formal methods. On the basis of developed specification and programming languages we present new practical approaches for automated construction and verification of programs based on formal specifications. In particular, methods of conversion specifications in the program code, the use of special means of language to automatically create test cases and language capabilities for the application of run-time verification. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.subject Формальні методи програмування uk_UA
dc.title Конструювання та верифікація програм на основі специфікацій у композиційно-номінативній мові CNLS uk_UA
dc.title.alternative Specification Based Program Construction and Verification in Composition-Nominative Language CNLS uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 681.3.06


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис