Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особливості експресії гепсидину у хворих на рак молочної залози

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лук'янова, Н.Ю.
dc.contributor.author Яловенко, Т.М.
dc.contributor.author Чехун, В.Ф.
dc.date.accessioned 2019-01-26T11:57:01Z
dc.date.available 2019-01-26T11:57:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Особливості експресії гепсидину у хворих на рак молочної залози / Н.Ю. Лук'янова, Т.М. Яловенко, В.Ф. Чехун // Онкологія. — 2015. — Т. 17, № 4. — С. 258-262. — Бібліогр.: 33 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145676
dc.description.abstract Мета: дослідити експресію гепсидину у пухлинних клітинах хворих на рак молочної залози (РМЗ) та оцінити її клінічне значення. Об’єкт і методи: 132 хворих на РМЗ І–ІІ стадії віком від 23 до 75 років (середній вік — 50,2 ± 3,1 року); клінічні, імуногістохімічні, морфологічні та статистичні методи. Результати: доведено існування прямого кореляційного зв’язку між експресією гепсидину та проліферативною активністю клітин РМЗ, а також зворотнього зв’язку з наявністю експресії рецепторів естрогенів у пухлинних клітинах. Експресія гепсидину у клітинах РМЗ корелює зі стадією захворювання, розвитком метастазів у регіонарних лімфатичних вузлах і низьким ступенем диференціювання клітин пухлини. Встановлено, що загальна виживаність хворих на РМЗ є значно гіршою за наявності у тканині пухлин експресії гепсидину на тлі відсутності рецепторів естрогенів і високої проліферативної активності пухлинних клітин. Висновок: отримані результати свідчать, що наявність експресії гепсидину у пухлинних клітинах є маркером несприятливого прогнозу у хворих на РМЗ. Показники експресії гепсидину у пухлинних клітинах можуть бути використані як додаткові критерії прогнозу клінічного перебігу РМЗ. uk_UA
dc.description.abstract Aim: to investigate hepcidin expression in tumor cells of patients with breast cancer (BC) and to evaluate its clinical significance. Object and Methods: 132 stages I–II BC patients, 23 to 75 years old (mean age — 50.2 ± 3.1 years); clinical, іmmunohistochemical, morphological and statistical methods. Results: we revealed the existence of a direct correlation between hepcidin expression and BC cells’ proliferative activity as well as negative correlation between the hepcidin and estrogen receptor expression in tumor cells. Hepcidin expression in BC cells correlated with disease stage, development of metastases in regional lymph nodes and low degree of tumor cells differentiation. It was shown that overall survival rate of BC patients is significantly worse in the case of hepcidin expression in tumor tissue. At the same time estrogen receptors were absent and high proliferative activity of tumor cells was seen. Conclusion: our results indicated that the presence of hepcidin expression in tumor cells was a marker of unfavorable prognosis for patients with BC. Indices of hepcidin expression in tumor cells could be used as additional criteria for prediction of BC course. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Оригинальные исследования uk_UA
dc.title Особливості експресії гепсидину у хворих на рак молочної залози uk_UA
dc.title.alternative Features of hepcidin expression in patients with breast cancer uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис