Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особливості діагностики первинної лімфоцитарної лімфоми селезінки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author О.І. Дронов
dc.contributor.author Д.І. Хоменко
dc.contributor.author О.А. Скомаровський
dc.contributor.author А.І. Горлач
dc.date.accessioned 2019-01-13T11:21:46Z
dc.date.available 2019-01-13T11:21:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Особливості діагностики первинної лімфоцитарної лімфоми селезінки / О.І. Дронов, Д.І. Хоменко, О.А. Скомаровський, А.І. Горлач // Онкологія. — 2015. — Т. 17, № 2. — С. 113-118. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144992
dc.description.abstract Первинна лімфома селезінки (ПЛС) — це рідкісна патологія, частота якої у дорослих становить <2% усіх лімфоїдних новоутворень і <1% неходжкінських лімфом. Рівень захворюваності на ПЛС важко оцінити через відсутність чітких критеріїв встановлення діагнозу. Діагностувати ПЛС пропонують у випадках, коли патологічний процес обмежений власне селезінкою або лімфатичними вузлами воріт селезінки, а рецидив хвороби відсутній протягом 6 міс після спленектомії. Мета: повідомити про рідкісний клінічний випадок ПЛС у 58-річної жінки. Результати: відмічено складність доопераційної верифікації діагнозу; захворювання проявляється неспецифічними симптомами в поєднанні зі спленомегалією. Остаточний діагноз лімфоцитарної лімфоми селезінки з малих лімфоцитів встановлено згідно з даними гістологічного дослідження зразків операційного матеріалу після спленектомії. Висновки: ретельне передопераційне клініко-гематологічне обстеження є обов’язковою умовою адекватної диференційної діагностики з багатьма захворюваннями, які супроводжуються гіперспленізмом та спленомегалією. Спленектомія є одночасно діагностичним та лікувальним методом у хворих на ПЛС. uk_UA
dc.description.abstract Primary lymphoma of the spleen (PLS) is a rare pathology in adults. Its frequency is less than 2% of total lymphoid tumors and 1% non-Hodgkin’s lymphoma, the incidence of which is difficult to assess because of the lack of clear criteria for diagnosis. Diagnosis PLS offered to install in cases where the pathological process actually limited spleen or lymph nodes of spleen gate, and no relapse within 6 months after splenectomy. Objective: report of rare clinical observation — case PLS on 58-year-old woman. Results: the complexity preoperative verification of diagnosis was observed; the diseases manifested by nonspecific symptoms combined with splenomegaly. The final diagnosis was established by histological examination of data samples of surgical material after splenectomy — lymphocytic lymphoma of the spleen of small lymphocytes. Conclusions: thorough preoperative clinical and hematological examination is a prerequisite of adequate differential diagnosis between a number of diseases that are accompanied by hypersplenism and splenomegaly. Splenectomy is both diagnostic and treatment method in patients with PLC. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Оригинальные исследования uk_UA
dc.title Особливості діагностики первинної лімфоцитарної лімфоми селезінки uk_UA
dc.title.alternative Peculiar properties of diagnostics of primary lymphocytic lymphoma of the spleen uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис