Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Желатинази сироватки крові як маркери контролю клінічного перебігу раку шлунка

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ганусевич, І.І.
dc.contributor.author Мамонтова, Л.А.
dc.contributor.author Меренцев, С.П.
dc.contributor.author Осинський, С.П.
dc.date.accessioned 2019-01-13T10:53:50Z
dc.date.available 2019-01-13T10:53:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Желатинази сироватки крові як маркери контролю клінічного перебігу раку шлунка / І.І. Ганусевич, Л.А. Мамонтова, С.П. Меренцев, С.П. Осинський // Онкологія. — 2015. — Т. 17, № 2. — С. 85-89. — Бібліогр.: 30 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144988
dc.description.abstract Важлива роль у прогресуванні пухлин належить матриксним металопротеїназам (ММП)-2 та -9, рівeнь яких у пухлинній тканині пов’язують з активністю метастазування та загальною виживаністю хворих зізлоякісними пухлинами, зокрема раком шлунка (РШ). Існує необхідність у визначенні активності ферментів протягом тривалого часу з метою систематичного моніторингу, що можливо при використанні периферичної крові пацієнтів. Мета: виявити зв’язки між активністю ММП-2 та -9 у сироватці крові (СК), клініко-патологічними показниками та тривалістю життя хворих на РШ. Об’єкт та методи: досліджено зразки СК 128 хворих на первинний РШ, які не отримували передопераційної терапії, методом зимографії в поліакриламідному гелі на основі електрофорезу білків; статистичні методи. Результати: у пацієнтів з активністю ММП-2 у СК, нижчою за 0,2 у.о., загальна виживаність достовірно краща (p = 0,022), а ризик несприятливого перебігу захворювання в 3,1 раза нижчий (hazard ratio (HR) = 3,1; 95% confidence interval (CI) 0,92–8,14; p < 0,05), ніж за вищої активності цього ферменту. Хворі з активністю ММП-9 у СК, нижчою за 0,5 у.о., мали достовірно (p = 0,015) вищу загальну виживаність та в 3,3 раза нижчий ризик несприятливого перебігу патологічного процесу (HR = 3,3; 95% CI 0,87–7,68; p < 0,05), ніж із вищою активністю ММП-9. Висновок: передопераційні показники активності ММП-2 та -9 у СК хворих на РШ, з урахуванням направленості їх змін після операції, можуть бути використані в контролі клінічного перебігу захворювання. uk_UA
dc.description.abstract Matrix metalloproteinases (MMPs)-2 and -9 play significant role in tumor progression. Levels of MMPs in tumor tissue are associated with metastasis activity and overall survival patients with cancer including gastric cancer (GC). In the same time it is necessary to evaluate enzymes activity during a long time in order to make systematical monitoring that is possible using peripheral blood of patients. Aim: to establish a relationship between activity of serum gelatinases, clinical and pathological parameters and life expectancy for patients with GC. Object and methods: zymography in polyacrylamide gel based on electrophoresis of the proteins; statistic methods. Results: it was observed that patients with activity of MMP-2 < 0.2 a.u. have significantly longer life expectancy and a 3.1-fold lower risk of unfavorable disease outcome (hazard ratio, HR = 3.1; 95% confidence interval, CI 1.84–7.25; p = 0.022) than patients with higher serum MMP-2 activity. Patients that have activity of serum ММP-9 < 0.5 a.u. have significantly longer life expectancy and a 3.3-fold lower risk of unfavorable disease outcome (HR = 3.3; 95% CI 1.77–6.89; p = 0.015) than patients with higher serum MMP-9 activity. Results: in patients with active MMP-2 in the serum, lower than 0.2 a.u., overall survival was significantly better (p = 0,022), and the risk of adverse disease 3.1 times lower (hazard ratio, HR = 31; 95% CI 0,92–8,14; p <0,05), higher than the activity of this enzyme. Patients with active MMP-9 in the serum, less than the 0.5 a.u. had significantly (p = 0,015) higher overall survival, 3.3 times lower risk of adverse disease (HR = 3,3; 95% CI 0,87–7,68; p < 0,05), than with higher activity of MMP-9. Conclusions: it was summarized that presurgical activity of serum gelatinases in patients with GC including its alteration after surgery can be used in monitoring of the clinical course of disease. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Оригинальные исследования uk_UA
dc.title Желатинази сироватки крові як маркери контролю клінічного перебігу раку шлунка uk_UA
dc.title.alternative Serum gelatinases as markers for monitoring of the clinical course of gastric cancer uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис