Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Effect of combined treatment with insulin, metformin, and gliclazide on the expression and activity of Akt, mTOR, and p70S6K protein kinases in lymphocytes of diabetic patients

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Sokolova, L.K.
dc.contributor.author Pushkarev, V.M.
dc.contributor.author Belchina, Yu.B.
dc.contributor.author Pushkarev, V.V.
dc.contributor.author Vatseba, T.S.
dc.contributor.author Tronko, M.D.
dc.date.accessioned 2018-11-02T16:19:01Z
dc.date.available 2018-11-02T16:19:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Effect of combined treatment with insulin, metformin, and gliclazide on the expression and activity of Akt, mTOR, and p70S6K protein kinases in lymphocytes of diabetic patients / L.K. Sokolova, V.M. Pushkarev, Yu.B. Belchina, V.V. Pushkarev, T.S. Vatseba, M.D. Tronko // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 8. — С. 105-109. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.08.105
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/143441
dc.description.abstract The expression of the main effector protein kinase Akt of the PI3K signaling pathway and the activities of mTOR and p70S6K protein kinases in lymphocytes of patients with diabetes mellitus are determined at the combination treatment with insulin and hypoglycemic drugs. It is shown that the Akt expression is reduced in blood mononuclear cells of patients with diabetes of the 2nd and, to a less extent, type 1. The activities of mTOR and p70S6K are also reduced in lymphocytes of patients with type 2 diabetes. Possible mechanisms of inhibiting the expression and activity of protein kinases are discussed. uk_UA
dc.description.abstract Визначали експресію основної ефекторної протеїнкінази сигнального шляху PI3K Akt та активність протеїнкіназ mTOR і p70S6K в лімфоцитах хворих на цукровий діабет при комбінованому лікуванні інсуліном і цукрознижувальними препаратами. Показано, що експресія Akt знижена в мононуклеарах крові хворих на діабет 2-го і, меншою мірою, 1-го типу. Активність mTOR і p70S6K також знижена в лімфоцитах хворих на діабет 2-го типу. Обговорюються можливі механізми пригнічення експресії і активності протеїнкіназ. uk_UA
dc.description.abstract Определяли экспрессию основной эффекторной протеинкиназы сигнального пути PI3K Akt и активность протеинкиназ mTOR и p70S6K в лимфоцитах больных сахарным диабетом при комбинированном лечении инсулином и сахароснижающими препаратами. Показано, что экспрессия Akt снижена в мононуклеарах крови больных диабетом 2-го и, в меньшей степени, 1-го типа. Активность mTOR и p70S6K также снижена в лимфоцитах больных диабетом 2-го типа. Обсуждаются возможные механизмы подавления экспрессии и активности протеинкиназ. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Медицина uk_UA
dc.title Effect of combined treatment with insulin, metformin, and gliclazide on the expression and activity of Akt, mTOR, and p70S6K protein kinases in lymphocytes of diabetic patients uk_UA
dc.title.alternative Вплив комбінованого лікування інсуліном, метформіном та гліклазидом на експресію і активність протеїнкіназ Akt, mTOR і p70s6K у лімфоцитах хворих на цукровий діабет uk_UA
dc.title.alternative Влияние комбинированного лечения инсулином, метформином и гликлазидом на экспрессию и активность протеинкиназ Аkt, mTOR и p70s6k в лимфоцитах больных сахарным диабетом uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.379008.64002:577.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис