Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Effect of combined treatment with insulin and metformin on 5′AMPactivated protein kinase activity in lymphocytes of diabetic patients

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Sokolova, L.K.
dc.contributor.author Pushkarev, V.M.
dc.contributor.author Belchina, Y.B.
dc.contributor.author Pushkarev, V.V.
dc.contributor.author Tronko, M.D.
dc.date.accessioned 2018-08-06T15:45:00Z
dc.date.available 2018-08-06T15:45:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Effect of combined treatment with insulin and metformin on 5’AMPactivated protein kinase activity in lymphocytes of diabetic patients / L.K. Sokolova, V.M. Pushkarev, Y.B. Belchina, V.V. Pushkarev, M.D. Tronko // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 5. — С. 100-104. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.05.100
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141168
dc.description.abstract The activity of 5′adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK), controlling the energy balance of a cell, in blood cells at the combined treatment of patients with type 2 diabetes with metformin and insulin was determined by enzyme immunoassay. It has been shown that metformin increases threefold the AMPK activity in lymphocytes of patients with type 2 diabetes, compared with patients before treatment. Insulin and its analog reduced the activity of the protein kinase stimulated by metformin in the blood cells, acting as metformin antagonists. The mechanisms of drug interaction and the consequences of their antagonism are discussed. uk_UA
dc.description.abstract Методом імуноферментного аналізу визначали активність 5′аденозинмонофосфатактивованої протеїнкінази (AMPK), що контролює енергетичний баланс клітини, в клітинах крові при комбінованому лікуванні хворих на діабет 2-го типу метформіном і інсуліном. Показано, що метформін утричі підвищує активність AMPK у лімфоцитах хворих на діабет 2-го типу в порівнянні з пацієнтами до лікування. Інсулін і його аналог знижували стимульовану метформіном активність протеїнкінази в клітинах крові, виступаючи антагоністами метформіну. Обговорюються механізми взаємодії препаратів та наслідки їх антагонізму. uk_UA
dc.description.abstract Методом иммуноферментного анализа определяли активность 5′аденозинмонофосфатактивируемой протеинкиназы (АМРК), контролирующей энергетический баланс клетки, в клетках крови при комбинированном лечении больных диабетом 2-го типа метформином и инсулином. Показано, что метформин в три раза повышает активность АМРК в лимфоцитах больных диабетом 2-го типа по сравнению с пациентами до лечения. Инсулин и его аналог снижали стимулируемую метформином активность протеинкиназы в клетках крови, выступая антагонистами метформина. Обсуждаются механизмы взаимодействия препаратов и последствия их антагонизма. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Медицина uk_UA
dc.title Effect of combined treatment with insulin and metformin on 5′AMPactivated protein kinase activity in lymphocytes of diabetic patients uk_UA
dc.title.alternative Вплив комбінованого лікування інсуліном та метформіном на активність 5′AMФактивованої протеїнкінази в лімфоцитах хворих на діабет uk_UA
dc.title.alternative Влияние комбинированного лечения инсулином и метформином на активность 5′AMФактивируемой протеинкиназы в лимфоцитах больных диабетом uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.379008.64002:577.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис