Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Zrazhevska, N.G.
dc.contributor.author Zrazhevsky, А.G.
dc.date.accessioned 2018-06-26T13:55:22Z
dc.date.available 2018-06-26T13:55:22Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N.G. Zrazhevska, А.G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 126-141. — Бібліогр.: 24 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.other DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2016.3.11
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140249
dc.description.abstract A systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use of the methods is proposed. The correctness of the considered methods is numerically confirmed. uk_UA
dc.description.abstract Проведено системну класифікацію існуючих підходів знаходження і оцінювання популярних мір ризику VaR і CVaR. Проведено огляд найбільш поширених методів. Для зручності користування розглянуто методи, зведені до спільних економетричних позначень і понять, наведено рекомендації щодо використання методів. Коректність розглянутих методів підтверджено в результаті числової апробації. uk_UA
dc.description.abstract Проведена системная классификация существующих подходов нахождения и оценивания популярных мер риска VaR и CVaR. Проведен обзор наиболее используемых методов. Для удобства пользования рассмотренные методы сведены к общим эконометрическим обозначениям и понятиям, приведены рекомендации по использованию методов. Корректность предложенных методов подтверждена в результате численной апробации. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем uk_UA
dc.title Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation uk_UA
dc.title.alternative Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR uk_UA
dc.title.alternative Классификация методов вычисления и оценивания мер риска VaR и CVaR uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.6:519.81


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис