Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Experimental complex for investigation of construction materials on the helium ions linear accelerator

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Anokhin, R.A.
dc.contributor.author Zaitsev, B.V.
dc.contributor.author Pavlii, K.V.
dc.contributor.author Zhuravlev, V.G.
dc.contributor.author Soshenko, V.A.
dc.date.accessioned 2018-06-16T06:48:43Z
dc.date.available 2018-06-16T06:48:43Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Experimental complex for investigation of construction materials on the helium ions linear accelerator / R.A. Anokhin, B.V. Zaitsev, K.V. Pavlii, V.G. Zhuravlev, V.A. Soshenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2017. — № 6. — С. 167-171. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.27.Ac
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/136180
dc.description.abstract The paper describes the experimental complex for the helium ions linear accelerator consisting of an irradiation chamber, sensors, analog signal converters (ADC) and a computer with a program for processing experimental data and then outputting it to a display. The complex is intended for carrying out experimental works on the study of the physical properties of structural materials used in nuclear power plants and nuclear fusion reactors. The complex was tested under the irradiation of titanium dioxide (TiO₂) with helium ions energies of 0.12 and 4 MeV. The experimental data of the TiO₂ electrophysical characteristics are presented, which confirm the expediency of using the complex to study the properties of materials used in high-power radiation fields. uk_UA
dc.description.abstract Наведено опис експериментального комплексу лінійного прискорювача іонів гелію, що складається з камери опромінення, датчиків, конвертерів сигналів (АЦП) і ЕОМ з програмою обробки експериментальних даних з подальшим відображенням їх на дисплеї. Комплекс призначений для проведення експериментальних робіт з вивчення фізичних властивостей конструкційних матеріалів, що застосовуються на АЕС і ТЯР. Проведено тестування комплексу при опроміненні двоокису титану (TiO₂) іонами гелію з енергіями 0,12 і 4 МеВ. Наведено експериментальні дані електрофізичних характеристик TiO₂, що підтверджують доцільність використання комплексу для вивчення властивостей матеріалів, що застосовуються в умовах потужних радіаційних полів. uk_UA
dc.description.abstract Приведено описание экспериментального комплекса линейного ускорителя ионов гелия, который состоит из камеры облучения, датчиков, конвертеров сигналов (АЦП) и ЭВМ с программой обработки экспериментальных данных с последующим отображением их на дисплее. Комплекс предназначен для проведения экспериментальных работ по изучению физических свойств конструкционных материалов, применяемых на АЭС и ТЯР. Проведено тестирование комплекса при облучении двуокиси титана (TiO₂) ионами гелия с энергиями 0,12 и 4 МэВ. Приведены экспериментальные данные электрофизических характеристик TiO₂, подтверждающие целесообразность использования комплекса для изучения свойств материалов, применяемых в условиях мощных радиационных полей. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ускорителей в радиационных технологиях uk_UA
dc.title Experimental complex for investigation of construction materials on the helium ions linear accelerator uk_UA
dc.title.alternative Експериментальний комплекс для дослідження конструкційних матеріалів на лінійному прискорювачі іонів гелію uk_UA
dc.title.alternative Экспериментальный комплекс для исследования конструкционных материалов на линейном ускорителе ионов гелия uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис