Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Comparison of two polymethine dyes used as exciton traps for amphi-PIC J-aggregates

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Grynyov, R.S.
dc.contributor.author Sorokin, A.V.
dc.contributor.author Guralchuk, G.Ya.
dc.contributor.author Yefimova, S.L.
dc.contributor.author Borovoy, I.A.
dc.contributor.author Malyukin, Yu.V.
dc.date.accessioned 2018-06-15T12:50:13Z
dc.date.available 2018-06-15T12:50:13Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Comparison of two polymethine dyes used as exciton traps for amphi-PIC J-aggregates // R.S. Grynyov, A.V. Sorokin, G.Ya. Guralchuk, S.L. Yefimova, I.A. Borovoy, Yu.V. Malyukin // Functional Materials. — 2008. — Т. 15, № 4. — С. 475-480. — Бібліогр.: 37 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-5495
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/135617
dc.description.abstract Two polymethine dyes of different types (cyanine and squaraine) which possess hydrophobic properties have been used as exciton traps (energy acceptor) for amphi-PIC J-aggregates. Both dyes are found to interact with J -aggregates and reveal strong sensitized luminescence. The comparison of the two dyes has been done to find the most effective trap for incorporation into amphi-PIC J-aggregates. A number of advantages of the squaraine dye over cyanine one have been revealed. This dye is proposed as an effective exciton trap to study the exciton transport in J-aggregates. uk_UA
dc.description.abstract Два поліметинових барвника (ціаніновий та сквариновий), які мають гідрофобні властивості, використано в якості екситонних пасток (акцепторів енергії) для J-агрегатів amphi-PIC. Встановлено, що обидва барвники взаємодіють з даними J-агрегатами та виявляють інтенсивну сенсибілізовану люмінесценцію. Проведено порівняння властивостей цих барвників як пасток для виявлення найбільш придатного для введення до J-агрегатів amphi-PIC. Виявлено, що сквариновий барвник має низку переваг у порівнянні з ціаніновим барвником. Цей барвник запропоновано для використання як найбільш ефективну екситонну пастку для дослідження екситонного транспорту в J -агрегатах. uk_UA
dc.description.abstract Два полиметиновых красителя разных типов (цианиновый и сквариновый), которые обладают гидрофобными свойствами, использованы в качестве экситонных ловушек (акцепторов энергии) для J-агрегатов amphi-PIC. Установлено, что оба красителя взаимодействуют с данными J -агрегатами и выявляют интенсивную сенсибилизированную люминесценцию. Проведено сравнение свойств данных красителей в качестве ловушек, чтобы определить наиболее подходящий краситель для внедрения в J-агрегаты amphi-PIC. Обнаружено, что сквариновый краситель обладает рядом преимуществ по сравнению с цианиновым красителем. Данный краситель предложен для использования в качестве эффективной экситонной ловушки для исследования экситонного транспорта в J-агрегатах. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher НТК «Інститут монокристалів» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Functional Materials
dc.subject Characterization and properties uk_UA
dc.title Comparison of two polymethine dyes used as exciton traps for amphi-PIC J-aggregates uk_UA
dc.title.alternative Порівняння двох поліметинових барвників, що використані в якості екситонних пасток для J-агрегатів amphi-PIC uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис