Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Magnetic resonance and anisotropy in multilayer Co/Cu (111) system

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kutko, K.V.
dc.contributor.author Kaplienko, A.I.
dc.contributor.author Nikolova, E.P.
dc.contributor.author Anders, A.G.
dc.contributor.author Zorchenko, V.V.
dc.contributor.author Stetsenko, A.N.
dc.date.accessioned 2018-06-14T17:38:27Z
dc.date.available 2018-06-14T17:38:27Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Magnetic resonance and anisotropy in multilayer Co/Cu (111) system // K.V. Kutko, A.I. Kaplienko, E.P. Nikolova, A.G. Anders, V.V. Zorchenko, A.N. Stetsenko // Functional Materials. — 2008. — Т. 15, № 3. — С. 350-355. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-5495
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/135265
dc.description.abstract The angular dependences of FMR spectra for the multilayer system [Co (8 Å)/Cu (dcu) (111)]₂₀ are studied. The values of internal effective field are measured, and the parameters of spatial nonuniformities of the system as a function of copper nonmagnetic layer thickness are calculated. The parameters values are found to increase with a number of Cu layers. The dependences are treated qualitatively in terms of the model taking account of interface roughness. The degree of roughness is increasing with grown nonmagnetic layer thickness. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено кутові залежності спектрів ФМР у багатошаровій системі [Co (8 Å)/Cu (dcu) (111)]₂₀. Виміряно значення внутрішнього ефективного поля та розраховано залежності параметрів просторових неоднорідностей системи від товщини немагнітного шару міді. Виявлено, що значення цих параметрів зростають зі збільшенням кількості шарів Cu. Якісний опис цих залежностей виконано у рамках моделі, що враховує шорсткість інтерфейсів, ступінь якої збільшується при збільшенні товщини немагнітних шарів. uk_UA
dc.description.abstract Исследованы угловые зависимости спектров ФМР в многослойной системе [Co (8 Å)/Cu (dcu) (111)]₂₀. Измерены значения внутреннего эффективного поля и рассчитаны зависимости параметров пространственных неоднородностей системы от толщины немагнитного слоя Cu. Обнаружено, что значения этих параметров возрастают по мере увеличения количества слоев меди. Качественное описание этих зависимостей выполнено в рамках модели, учитывающей шероховатость интерфейсов, степень которой увеличивается при увеличении толщины немагнитных слоев. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher НТК «Інститут монокристалів» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Functional Materials
dc.subject Characterization and properties uk_UA
dc.title Magnetic resonance and anisotropy in multilayer Co/Cu (111) system uk_UA
dc.title.alternative Магнітний резонанс та анізотропія у багатошаровій системі Co/Cu (111) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис