Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The point radiation defects in Li₆YB₃O₉:Eu³⁺ single crystals

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Yavetskiy, R.P.
dc.date.accessioned 2018-06-14T17:37:14Z
dc.date.available 2018-06-14T17:37:14Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation The point radiation defects in Li₆YB₃O₉:Eu³⁺ single crystals // R.P. Yavetskiy // Functional Materials. — 2008. — Т. 15, № 3. — С. 338-342. — Бібліогр.: 31 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-5495
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/135262
dc.description.abstract The point radiation defects in Li₆YB₃O₉:Eu³⁺ single crystals have been studied. The irradiation of Li₆YB₃O₉:Eu³⁺ single crystals with beta particles has been found to cause a valence state change (Eu³⁺ -> Eu²⁺) in some fraction of europium ions being detected by decrease of Eu³⁺ photoluminescence integral intensity, as well as formation of O⁻ hole centers resulting in appearance of a radiation induced broad absorption band in the λ = 320-500 nm range. Two models of hole centers in Li₆YB₃O₉:Eu³⁺ crystals (O⁻ isolated ion or BO₃²⁻ complex ion) have been proposed. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто точкові радіаційні дефекти у монокристалах Li₆YB₃O₉:Eu³⁺. Встановлено, що опромінення монокристалів Li₆YB₃O₉:Eu³⁺ бета-частинками спричиняє зміну валентного стану частини іонів європію Eu³⁺ -> Eu²⁺, що проявляється у зниженні інтегральної інтенсивності фотолюмінесценції іонів Eu³⁺, а також утворення діркових O⁻ центрів, що викликає появу широкої полоси індукованого оптичного поглинання в області довжин хвиль λ = 320-500 нм. Запропоновано дві моделі діркового центру у кристалах Li₆YB₃O₉:Eu³⁺: ізольований іон O⁻ або комплексний BO₃²⁻ іон. uk_UA
dc.description.abstract Изучены точечные радиационные дефекты в монокристаллах Li₆YB₃O₉:Eu³⁺. 'Установлено, что облучение монокристаллов Li₆YB₃O₉:Eu³⁺ бета-частицами приводит к изменению зарядового состояния части ионов европия Eu³⁺ -> Eu²⁺, фиксируемого по снижению интегральной интенсивности фотолюминесценции ионов Eu³⁺, а также к формированию дырочных O⁻ центров, что вызывает появление широкой полосы наведенного оптического поглощения в области длин волн λ = 320-500 нм. Предложены две модели дырочного центра в кристаллах Li₆YB₃O₉:Eu³⁺: изолированный ион O⁻ или комплексный BO₃²⁻ ион. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher НТК «Інститут монокристалів» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Functional Materials
dc.subject Characterization and properties uk_UA
dc.title The point radiation defects in Li₆YB₃O₉:Eu³⁺ single crystals uk_UA
dc.title.alternative Точкові радіаційні дефекти у монокристалах Li₆YB₃O₉:Eu³⁺ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис