Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Менеджмент знань про ситуації у системах із ситуаційною обізнаністю

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Микіч, Х.І.
dc.contributor.author Буров, Є.В.
dc.date.accessioned 2018-06-04T19:33:07Z
dc.date.available 2018-06-04T19:33:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Менеджмент знань про ситуації у системах із ситуаційною обізнаністю / Х.І. Микіч, Є.В. Буров // Штучний інтелект. — 2017. — № 2. — С. 86-92. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1561-5359
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/133666
dc.description.abstract Створення автономних інтелектуальних систем вимагає реалізації в них ситуаційної обізнаності, що використовує знання про ситуації. У роботі розроблено підхід, що базується на онтологічному поданні знань про ситуації для досягнення ситуаційної обізнаності у складних інтелектуальних системах, де об’єкти можуть знаходитись у кількох ситуаціях одночасно. Для спрощення вирішення задач менеджменту знань про ситуації запропоновано метод, що базується на використанні апарату неточних множин, коли інформація є неповною або неточно вираженою. uk_UA
dc.description.abstract Creating autonomous intellectual systems requires the implementation of situation awareness in them using knowledge about the situation. The approach based on the ontology-based knowledge representation of situation to achieve situation awareness in complex intellectual systems, where objects can be in several situations simultaneously, was developed. The method based on the using of rough sets when the information is incomplete or inaccurate was proposed. It allows to simplify the solution of the tasks of knowledge management about situations. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Штучний інтелект
dc.subject Інтелектуальні технології прийняття рішень uk_UA
dc.title Менеджмент знань про ситуації у системах із ситуаційною обізнаністю uk_UA
dc.title.alternative Situational knowledge management in situational awareness systems uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.89


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис