Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ляшенко, О.І.
dc.contributor.author Кравець, Т.В.
dc.contributor.author Хрущ, Л.З.
dc.date.accessioned 2018-04-21T13:53:34Z
dc.date.available 2018-04-21T13:53:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець, Л.З. Хрущ // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 22. — С. 33-60. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0009
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132550
dc.description.abstract У статті розглянуто застосування пакетів прикладних програм для економетричного моделювання фінансових часових рядів. Аналіз та моделювання часового ряду проведені на прикладі польського фондового індексу WIG (з 2003 по 2016 роки). Для моделювання волатильності фондового індексу використано GARCH (1,1) модель. В процесі побудови моделі було використано програмні продукти R, Eviews, Gretl. Проведене порівняння результатів моделювання при використанні даних програмних продуктів. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрено применение пакетов прикладных программ для эконометрического моделирования финансовых временных рядов. Анализ и моделирование временного ряда проведены на примере польского фондового индекса WIG (с 2003 по 2016 годы). Для моделирования волатильности фондового индекса использована GARCH (1,1) модель. В процессе построения модели были использованы программные продукты R, Eviews, Gretl. Проведено сравнение результатов моделирования при использовании данных программных продуктов. uk_UA
dc.description.abstract The application of applied software packages for econometric modeling of financial time series is considered at the paper. The analysis and modeling of the time series are based on the Polish stock index WIG investigation (from 2003 to 2016). GARCH (1,1) model is used for the modeling of the volatility of the stock index. In the process of constructing the model, the software products R, Eviews, Gretl were used. Comparison of simulation results using these software products is performed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
dc.title Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.43


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис