Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Розбудова механізму управління залученням іноземних технологій для інноваційного розвитку економіки України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Саліхова, О.Б.
dc.contributor.author Бак, Г.О.
dc.date.accessioned 2018-04-15T17:48:28Z
dc.date.available 2018-04-15T17:48:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Розбудова механізму управління залученням іноземних технологій для інноваційного розвитку економіки України / О.Б. Саліхова, Г.О. Бак // Наука та наукознавство. — 2016. — № 3. — С. 18-30. — Бібліогр.: 29 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0374-3896
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132279
dc.description.abstract Обґрунтовано умови, які мають бути створені в Україні для залучення передових технологій, збільшення позитивних та зменшення негативних ефектів від їх імплементації у національне господарство. Виконано аналіз концепцій ефективного трансферу іноземних технологій у національну економіку і зроблено висновок, що запровадження механізмів державної політики із залучення іноземних технологій лише тоді матиме максимальний ефект в приймаючій країні, якщо в ній будуть створені сприятливі для інновацій рамкові умови і макроекономічне середовище. На основі даних міжнародних рейтингів показано незадовільний стан макроекономічного середовища України. Запропоновано концепцію механізму управління залученням іноземних технологій у розбудову вітчизняних високотехнологічних виробництв, яка передбачає вирішення трьох базових проблем: створення підґрунтя для залучення передових іноземних технологій; їх інтегрування у національні плани розвитку; забезпечення максимального ефекту та мінімального ризику для національної економіки від їх залучення. uk_UA
dc.description.abstract Обоснованы условия, которые должны быть созданы в Украине для привлечения передовых технологий для создания отечественных высокотехнологических производств, увеличения позитивных и уменьшения негативных эффектов от их имплементации в национальное хозяйство. Выполнен анализ концепций эффективного трансфера иностранных технологий в национальную экономику и сделан вывод, что внедрение механизмов государственной политики по привлечению иностранных технологий только тогда будет иметь максимальный эффект в принимающей стране, если в ней будут созданы благоприятные для инвестиций рамочные условия и макроэкономическая среда. На основе данных международных рейтингов показано неудовлетворительное состояние макроэкономической среды в Украине. Предложена концепция механизма управления привлечением иностранных технологий в создание отечественных высокотехнологических производств, которая предполагает решение трех базовых проблем: создание основы для привлечения передовых иностранных технологий; их интегрирование в национальные планы развития; обеспечение максимального эффекта и минимального риска для национальной экономики от их привлечения. uk_UA
dc.description.abstract The framework conditions that need to be created in Ukraine to attract advanced technologies, increase positive effects and eliminate negative effects from their implementation in the national economy are discussed. Analysis of concepts of effective foreign technologies transfer in a national economy leads to the conclusion that policy mechanisms for foreign technology transfer won’t be capable for bringing the maximal effect in a recipient country unless the investment-friendly framework conditions and macroeconomic environment are created in it. Poor performance of the Ukrainian macroeconomic environment is shown by data of international ratings. The conception of management mechanism for foreign technology transfer in high tech industries of Ukraine is proposed, involving solution of three basic problems: creation of the framework for advanced technology transfer; integration of foreign technologies in national development plans; maximization of economics effects and minimization of economic risks from foreign technology transfer. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та наукознавство
dc.subject Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства uk_UA
dc.title Розбудова механізму управління залученням іноземних технологій для інноваційного розвитку економіки України uk_UA
dc.title.alternative Формирование механизма управления привлечением иностранных технологий для инновационного развития экономики Украины uk_UA
dc.title.alternative Building up the Mechanism to Manage Foreign Technology Transfer for Innovation-Driven Economic Development in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 339.138:658


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис