Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Estimation of a living standards of elderly population in the conditions of transition to the sustainable development in Azerbaijan Republic

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Abbasova, Sh.
dc.contributor.author Orujova, M.
dc.contributor.author Orujova, T.
dc.date.accessioned 2018-03-08T17:38:06Z
dc.date.available 2018-03-08T17:38:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Estimation of a living standards of elderly population in the conditions of transition to the sustainable development in Azerbaijan Republic / Sh. Abbasova, M. Orujova, T. Orujova // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 4 (50). — С. 178-181. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130939
dc.description.abstract The estimation of standard of living of elderly population and transition to sustainable development in Azerbaijan Republic is considered in this paper. For the estimation of a standard of living of older persons and comparison with other groups of population it is possible to use the indicator which characterizes purchasing capacity of incomes and shows the quantity of sets of a living wage that the person could buy by the income per capita. Using calculated values of this indicators and statistical data of economic growth , the econometric model characterising dependence between the indicator of a standard of living of older persons and economic growth in the country is constructed. Statistical characteristics of the econometric model show, that the model is quite adequate and can be used for the forecast of growth of a standard of living of older part of the population of the country. uk_UA
dc.description.abstract У статті проводиться аналіз рівня життя літніх людей в період переходу до сталого розвитку в Азербайджані. Для оцінки рівня життя літніх і порівняння його з іншими верствами населення використовується показник, що характеризує купівельну спроможність доходів. Використовуючи значення цього показника і дані щодо економічного зростання, побудована економетрична модель. Отримані статистичні характеристики показують, що модель адекватна і може бути використана для прогнозу зростання рівня життя літніх під впливом стійкого економічного зростання. uk_UA
dc.description.abstract В данной статье проводится анализ уровня жизни пожилых людей в период перехода к устойчивому развитию в Азербайджане. Для оценки уровня жизни пожилых и сравнения его с другими слоями населения используется показатель, характеризующий покупательную способность доходов. Используя значения этого показателя и данные по экономическому росту, построена эконометрическая модель. Полученные статистические характеристики показывают, что модель адекватна и может быть использована для прогноза роста уровня жизни пожилых под влиянием устойчивого экономического роста. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of Labour and Safety uk_UA
dc.title Estimation of a living standards of elderly population in the conditions of transition to the sustainable development in Azerbaijan Republic uk_UA
dc.title.alternative Оцінка рівня життя літніх людей в умовах переходу до сталого розвитку в Азербайджанській Республіці uk_UA
dc.title.alternative Оценка уровня жизни пожилых в условиях перехода к устойчивому развитию в Азербайджанской Республике uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.359:303.725.33:330.35(479.24)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис