Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Великий магнітоелектричний ефект при кімнатній температурі в нанозеренних кераміках мультифероїків-перовськітів із загальною формулою Pb(B′B′′)O₃

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Глинчук, М.Д.
dc.contributor.author Юрченко, Л.П.
dc.date.accessioned 2018-01-23T18:44:07Z
dc.date.available 2018-01-23T18:44:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Великий магнітоелектричний ефект при кімнатній температурі в нанозеренних кераміках мультифероїків-перовськітів із загальною формулою Pb(B′B′′)O₃ / М.Д. Глинчук, Л.П. Юрченко // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 12. — С. 45-51. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.12.045
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129626
dc.description.abstract У рамках підходу Ландау—Гінзбурга—Девоншира проведено теоретичне моделювання магнітоелектричного ефекту в нанозеренних кераміках мультифероїків-перовськітів. Розглянуто феромагнітні сегнетоелектрики Pb(Fe₁/₂Ta₁/₂)x(Zr₁/₂Ti₁/₂)₁–xO₃ та Pb(Fe₁/₂Nb₁/₂)x(Zr₁/₂Ti₁/₂)1–xO₃, які мають ви со кі магнітоелектричні властивості при температурах вище 100 К, включаючи аномально великий маг нітоелектричний ефект при кімнатній температурі. Показано, що завдяки розмірним ефектам у нанокераміці можна збільшити коефіцієнт магнітоелектричного зв’язку на 1—3 порядки. uk_UA
dc.description.abstract В рамках подхода Ландау—Гинзбурга—Девоншира проведено теоретическое моделирование магнитоэлектрического эффекта в нанозеренных керамиках мультиферроиков-перовскитов. Рассмотрены ферромагнитные сегнетоэлектрики Pb(Fe₁/₂Ta₁/₂)x(Zr₁/₂Ti₁/₂)₁–xO₃ и Pb(Fe₁/₂Nb₁/₂)x(Zr₁/₂Ti₁/₂)1–xO₃, имеющие значительные магнитоэлектрические свойства при температурах выше 100 К, включая аномально большой магнитоэлектрический эффект при комнатной температуре. Показано, что благодаря размерным эффектам в нанокерамике возможно увеличить коэффициент магнитоэлектрической связи на 1—3 порядка. uk_UA
dc.description.abstract Using the Landau—Ginzburg—Devonshire approach, the theoretical modeling of the magnetoelectric effect in nanograined ceramics of multiferroic-perovskites is carried out. We consider ferromagnetic ferroelectrics Pb(Fe₁/₂Ta₁/₂)x(Zr₁/₂Ti₁/₂)₁–xO₃ and Pb(Fe₁/₂Nb₁/₂)x(Zr₁/₂Ti₁/₂)1–xO₃, which have pronounced magneto electric properties at temperatures higher than 100 K, including the high magnetoelectric effect at room temperature. It is shown that the coefficient of magnetoelectric effect can increase by 1–3 orders due to size effects in nanoceramics. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Матеріалознавство uk_UA
dc.title Великий магнітоелектричний ефект при кімнатній температурі в нанозеренних кераміках мультифероїків-перовськітів із загальною формулою Pb(B′B′′)O₃ uk_UA
dc.title.alternative Большой магнитоэлектрический эффект при комнатной температуре в нанозеренных керамиках мультиферроиков-перовскитов с общей формулой Pb(B′B′′)O₃ uk_UA
dc.title.alternative High magnetoelectric effect at room temperature in nanograined ceramics of multiferroic-perovskites with general formula Pb(B′B′′)O₃ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис