Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The effect of laser (384 nm) irradiation of the Lewis lung carcinoma on the tumor volume and the formation of metastases

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kanevskyi, V.A.
dc.contributor.author Osinskyi, S.P.
dc.contributor.author Pushkarev, V.M.
dc.date.accessioned 2018-01-19T16:52:47Z
dc.date.available 2018-01-19T16:52:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation The effect of laser (384 nm) irradiation of the Lewis lung carcinoma on the tumor volume and the formation of metastases / V.A. Kanevskyi, S.P. Osinskyi, V.M. Pushkarev // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 11. — С. 90-93. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.11.090
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129446
dc.description.abstract We study the effect of laser irradiation upon implanted Lewis carcinoma. The irradiation of mice with Lewis carcinoma by a femtosecond pulsed laser with a wavelength of 384 nm was performed. Four groups of animals with different irradiation schemes were used in the experiments. The tumor volume and the number of lung metastases were detetermined. The activity of matrix metalloproteinases MMP-2 and MMP-9 in the primary tumor tissue was studied using zymography in polyacrylamide gel. The significant inhibition of the primary tumor growth and a decrease in the number of lung metastases were showed. A significant decrease of the MMP-9 level in the tumor was also observed. The most promising is the irradiation of mice with Lewis carcinoma on the 18th day after cells inoculation. There was а significant (more than 2-fold) reduction in the tumor volume, number of metastases in lungs, and MMP-9 level. Laser irradiation with a wavelength of 384 nm may be promising for the treatment of superficial tumors. uk_UA
dc.description.abstract Вивчено вплив лазерного опромінення на імплантовану карциному Льюїс. Мишей з карциномою Льюїс опромінювали фемтосекундним, імпульсним, перебудовуваним лазером з довжиною хвилі 384 нм. Визначали об'єм пухлини, кількість метастазів у легенях і рівень матриксних металопротеїназ ММР-2 і ММР-9 у тканині первинної пухлини. Показано значне пригнічення росту первинної пухлини і зменшення кількості метастазів у легенях. Також відзначено достовірне зниження рівня ММР-9 у пухлині. Встановлено, що найбільш перспективним є опромінення мишей з карциномою Льюїс на 18-й день після трансплантації пухлини. При цьому відбувається значне (більш ніж удвічі) зменшення розміру пухлини, кількості метастазів у легенях і рівня ММР-9. uk_UA
dc.description.abstract Изучено влияние лазерного облучения на имплантированную карциному Льюис. Мышей с карциномой Льюис облучали фемтосекундным, импульсным, перестраиваемым лазером с длиной волны 384 нм. Определяли объем опухоли, количество метастазов в легких и уровень матриксных металлопротеиназ ММР-2 и ММР-9 в ткани первичной опухоли. Показано значительное ингибирование роста первичной опухоли и уменьшение количества метастазов в легких. Также отмечено достоверное снижение уровня ММР-9 в опухоли. Установлено, что наиболее перспективным является облучение мышей с карциномой Льюис на 18-й день после трансплантации опухоли. При этом происходит значительное (более чем в 2 раза) уменьшение объема опухоли, количества метастазов в легких и уровня ММР-9. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Медицина uk_UA
dc.title The effect of laser (384 nm) irradiation of the Lewis lung carcinoma on the tumor volume and the formation of metastases uk_UA
dc.title.alternative Вплив лазерного опромінення (384 нм) карциноми легенів Льюїс на розмір пухлини і утворення метастазів uk_UA
dc.title.alternative Влияние лазерного облучения (384 нм) карциномы легких Льюис на объем опухоли и образование метастазов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.438 : 615.849.19 : 612.017.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис