Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The damped sloshing in an upright circular tank due to an orbital forcing

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Timokha, A.N.
dc.contributor.author Raynovskyy, I.A.
dc.date.accessioned 2017-12-07T16:28:45Z
dc.date.available 2017-12-07T16:28:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation The damped sloshing in an upright circular tank due to an orbital forcing / A.N. Timokha, I.A. Raynovskyy // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 10. — С. 48-53. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.10.048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126983
dc.description.abstract The nonlinear Narimanov—Moiseev-type modal system with linear damping terms is employed to study the damped steady-state resonant sloshing in an upright circular tank due to a prescribed horizontal orbital (elliptic) tank motion with the forcing frequency close to the lowest natural sloshing frequency. Whereas the undamped sloshing implies coexisting the co-directed (with forcing) and counter-directed angular progressive waves (swirling), the damping makes the counter-directed swirling impossible as the forcing orbit tends to a circle. uk_UA
dc.description.abstract З використанням нелінійної модальної системи Наріманова—Мойсеєва з лінійним демпфуванням вивчається затухаюче усталене хлюпання рідини у вертикальному круговому баку при заданому горизонтальному орбітальному (еліптичному) русі посудини з вимушеною частотою, близькою до власної частоти коливань. Тоді як випадок без демпфування включає як cпівнапрямлені (із напрямком орбітального руху), так і протилежно напрямлені кутові прогресивні хвилі, демпфування робить неможливим існування протилежно направленої хвилі при збуреннях, близьких до кругових. uk_UA
dc.description.abstract С использованием нелинейной модальной системы Нариманова—Моисеева с линейным демпфированием изучается затухающее установившееся плескание жидкости в вертикальном круговом баке при заданном горизонтальном орбитальном (эллиптическом) движении сосуда с вынужденной частотой, близкой к собственной частоте колебаний жидкости. В то время как случай без демпфирования включает как сонаправленные (с направлением орбитального движения), так и противоположно направленные угловые прогрессивные волны, демпфирование делает невозможным существование противоположно направленной волны при возбуждениях, близких к круговым. uk_UA
dc.description.sponsorship The first author acknowledges the financial support of the Centre of Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) whose main sponsor is the Norwegian Research Council (Project No. 223254--AMOS). uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Механіка uk_UA
dc.title The damped sloshing in an upright circular tank due to an orbital forcing uk_UA
dc.title.alternative Хлюпання із демпфуванням у вертикальному циліндричному баку при орбітальних збуреннях uk_UA
dc.title.alternative Плескание с демпфированием в вертикальном цилиндрическом баке при орбитальных возбуждениях uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.58/.5892


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис