Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Застосування методу ґраток Больцмана до аналізу течії нанорідини в криволінійному каналі з радіальною нерівномірністю температури і концентрації наночастинок

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Авраменко, А.О.
dc.contributor.author Тирінов, A.І.
dc.contributor.author Дмитренко, Н.П.
dc.contributor.author Кравчук, О.В.
dc.date.accessioned 2017-11-20T13:56:32Z
dc.date.available 2017-11-20T13:56:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Застосування методу ґраток Больцмана до аналізу течії нанорідини в криволінійному каналі з радіальною нерівномірністю температури і концентрації наночастинок / А.О. Авраменко, A.I. Тирінов, Н.П. Дмитренко, О.В. Кравчук // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 1. — С. 52-59. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.01.052
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126335
dc.description.abstract Досліджено потік нанорідин у криволінійному каналі, що утворений двома концентричними циліндричними поверхнями. Рух потоку обумовлений постійним азимутальним градієнтом тиску. Вивчено гідродинамічні та теплові характеристики потоку. Також досліджено вплив різних факторів на відцентрову нестійкість. uk_UA
dc.description.abstract Исследован поток наножидкости в криволинейном канале, образованном двумя концентрическими цилиндрическими поверхностями. Движение потока обусловлено постоянным азимутальным градиентом давления. Изучены гидродинамические и тепловые характеристики потока. Также исследовано влияние различных факторов на центробежную неустойчивость. uk_UA
dc.description.abstract The nanofluid flow in a curved channel formed by two concentric cylindrical surfaces is studied. The flow is caused by a constant azimuthal pressure gradient. The hydrodynamic and thermal characteristics of the flow are investigated. The influence of various factors on the centrifugal instability is studied as well. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Теплофізика uk_UA
dc.title Застосування методу ґраток Больцмана до аналізу течії нанорідини в криволінійному каналі з радіальною нерівномірністю температури і концентрації наночастинок uk_UA
dc.title.alternative Применение метода решеток Больцмана к анализу течения наножидкостей в криволинейном канале с радиальной неравномерностью температуры и концентрации наночастиц uk_UA
dc.title.alternative Application of the Boltzmann lattice method to the analysis of nanofluid flow in a curved channel with radial irregularities of the temperature and the concentration of nanoparticles uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 532.536


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис