Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Плюралізація форм шлюбу та її вплив на дітородні орієнтації

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Слюсар, Л.І.
dc.date.accessioned 2010-09-07T07:30:02Z
dc.date.available 2010-09-07T07:30:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Плюралізація форм шлюбу та її вплив на дітородні орієнтації / Л.І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка. — 2010. — № 1. — С. 81-89. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2072-9480
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/11881
dc.description.abstract Форми шлюбу населення України змінювались з розвитком суспільства. На початку ХХІ століття відбувається плюралізація форм шлюбу, обумовлена кардинальною зміною моделі поведінки сучасної особистості. На матеріалах вибіркових соціально-демографічних обстежень досліджується поширеність різних форм шлюбу, насамперед незареєстрованого шлюбу, в сучасній Україні, і доводиться, що плюралізація шлюбних стосунків не є фактором, який сприяє зниженню народжуваності в країні. uk_UA
dc.description.abstract Формы брака, распространенные в Украине, с развитием общества изменялись. В начале ХХІ века происходит плюрализация форм брака, что обусловлено кардинальным изменением модели поведения современного человека. На материалах выборочных социально-демографических обследований исследуется распространенность разных форм брака в Украине, прежде всего незарегистрированного брака, и делается вывод, что плюрализация брачных отношений не является фактором, обуславливающим снижение рождаемости. uk_UA
dc.description.abstract Forms of marriage in Ukraine with the development of society have changed. In the early XXI century pluralisation of forms marriage take place and it’s due to change patterns of behaviour of modern man. On the content of selected socio-demographic surveys investigated the prevalence of different forms of marriage in Ukraine, first of all cohabitation. Proved, that main form of marriage relationship in modern Ukraine is officially registered marriage, however, every tenth couple does not register their marriage (living in cohabitation). Childbearing preferences of persons in marriage and in cohabitation are not significantly different, that is confirmed by the analysis of childbearing plans in different forms of marriage, and by answers on questions about causes of childbearing delay. Therefore pluralisation of forms marriage did not cause the fertility decline in Ukraine. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України uk_UA
dc.subject Народжуваність в Україні на початку ХХІ сторіччя: структурні особливості, перспективи, нові соціальні виклики uk_UA
dc.title Плюралізація форм шлюбу та її вплив на дітородні орієнтації uk_UA
dc.title.alternative The Pluralism of the Marital Relationships and Its Influence upon the Childbearing Orientations uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 314.5: 314.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис