Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Продуктивні сили і регіональна економіка, 2008, частина 2

Репозиторій DSpace/Manakin

Продуктивні сили і регіональна економіка, 2008, частина 2

 
Переглядів: 59949
Завантажень: 54518

ЗМІСТ

Передмова

Хвесик М.А., Степаненко А.В., Яроцька О.В.
Стратегія соціально-економічного розвитку Карпатського регіону з урахуванням ризиків катастрофічних паводків

Чернюк Л.Г.
Структурні зрушення в регіональних господарських системах

Будзяк В.М.
Проблеми грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні

Щурик М.В., Котова Т.В.
Регулювання земельних відносин становлення та розвитку домогосподарств

Хвесик М.А., Царенко О.В.
Стратегічні пріоритети сталого розвитку легкої промисловості регіонів країни

Бутко М.П., Самко О.О.
Особливості формування та функціонування регіонального ринку туристичних послуг

Романовський О.О.
Ринкові важелі у боротьбі з корупцією та зловживаннями в системі вищої освіти

Ревенко В.Л., Овчарик Р.Ю.
Удосконалення організації обліку й аудиту грошових коштів та аналізу їх потоків у колективних підприємствах Київської області

Чижова В.І.
Економічна сутність інноваційно-інвестиційного процесу як концептуальне відображення феномену інновації

Куценко В.І., Янковська Л.А.
Відтворення кадрів у ракурсі вимог конкурентоспроможної економіки

Ніцак О.Б.
Соціальний розвиток села: теоретико-методологічний аспект

Мандзик В.М.
Регіональні особливості формування системи платежів за водокористування

Рижова К.І.
Оцінка ефективного функціонування рибного господарства внутрішніх водойм

Сіненко І.В.
Закономірності та принципи формування туристичних потоків у контексті розвитку автотранспортних коридорів

Царук І.М.
Теоретичні підходи до визначення соціальної сфери як складової економіки та її функцій

Громоздова Л.В., Простотіна С.В.
Оцінка соціо-економічної результативності державної інноваційної політики

Потеєва М.А.
Удосконалення механізму державного регулювання транспортної інфраструктури України

Хвесик Ю.М.
Формування механізмів інституціонального забезпечення сталого землекористування: зарубіжний досвід

Сапожніков В.Б.
Бюджети місцевого самоврядування в умовах нового бюджетного кодексу

Лицур І.М., Колосок О.М., Мельник П.П.
Теоретичні підходи до розуміння просторової організації

Оліферук С.І.
Агротериторіальні комплекси адміністративного району

Нечитайло Т.Ю.
Вплив демографічного фактора на соціально-економічний розвиток домогосподарств України

Носуліч Т.М.
Сучасний стан розвитку системи охорони здоров’я України: проблеми та шляхи їх вирішення

Богуш Л.Г.
Соціальний захист населення як підґрунтя національної безпеки України

Савицький І.О.
Сучасний стан і перспективи розвитку фермерства в Житомирській області

Паляничко Н.І.
Стан і перспективи впровадження екологічного страхування в аграрному секторі України

Іртищева І.О.
Врахування регіональних особливостей агропродовольчої сфери в інноваційному механізмі розвитку

Коломицева О.В.
Структурні зрушення в економіці: сутність і напрями трансформації

Момонт Т.В.
Інноваційний підхід до формування ринку конкурентоспроможних туристичних послуг

Луцишин І.Я.
Санаторно-курортна сфера – важлива складова євроінтеграційного вектора України

Родін В.С.
Шляхи розвитку інноваційної діяльності в АПК України

Танцюра В.Л.
Концептуальні засади сучасного розвитку розселення Східного регіону України

Чорна Н.
Сучасні трансформаційні процеси в харчовій промисловості та їх вплив на продовольчу безпеку країни

Мірзодаєва Т.В.
Регіональна соціальна політка у світлі концепції її ефективності

Комірна В.В.
Завдання регіональної соціально-економічної політики в Україні на сучасному етапі

Журкану О.М.
Оцінка ресурсного забезпечення сільського господарства

Головня Ю.І.
Підвищення конкурентного статусу підприємств з перероблення сільськогосподарських продуктів

Шпильова Ю.Б.
Структурно-територіальна організація торгівлі як складової соціальної сфери

Череп А., Сердюк В.
Логістичний підхід до управління персоналом

Дяконенко О.І.
Сучасні тенденції трансформації характеру та змісту праці як передумова формування продуктивної зайнятості

Павлачек Л.В.
Теоретичні аспекти формування механізму забезпечення зайнятості населення

Юр’єва П.Б.
Теоретико-методологічні аспекти територіальної організації торгівлі

Громова Т.М.
Особливості інституційної інфраструктури оптової торгівлі в сучасних економічних умовах

Корнійчук О.П.
Фондовий ринок України і держав ЄС як механізми інвестиційного розвитку

Любімов В.І.
Відповідність інвестиційної трансакції національним інтересам щодо доцільності вкладання іноземних капіталів

Варламова І.С.
Внутрішні і зовнішні чинники впливу на ефективність екологічного менеджменту на металургійних підприємствах

Бугрім О.Ю.
Прогнозування як інструмент формування механізму управління реструктуризацією машинобудівних підприємств

Дармограй В.І.
Сучасний системний підхід до визначення поняття регіон

Ткаченко Ю.В.
Механізм гарантування економічної безпеки регіону

Трілленберг Г.І.
Розвиток рекреаційного комплексу – шлях до конкурентоспроможної економіки

Бугай С.М., Мельничук В.І.
Державна підтримка розвитку малих міст: проблеми та можливі шляхи вдосконалення

Остафійчук Я.В.
Доступність послуг професійної освіти: теоретико-методологічний і практичний аспекти

Войтович О.О.
Перебудова сфери охорони здоров’я в умовах ринкової трансформації з урахуванням світового досвіду

Карпюк О.А.
Освіта в умовах знаннєвої економіки: зарубіжний досвід

Ніколаєнко С.М.
Асиметрична інформація на ринку медичного страхування

Коляденко С.В.
Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу області

Головня О.М.
Соціальні пріоритети відтворення трудового потенціалу регіону (на прикладі Вінницької області)

Джаферова С.Е.
Концептуальні положення управління беззбитковою діяльністю підприємства

Головко Л.В.
Неофіційна трудова міграція та пріоритети розвитку соціально-економічної політики міста Київ

Терон І.В.
Сутність та властивості соціального капіталу в контексті відтворення робочої сили (методологічні аспекти дослідницької програми)

Кравцова Т.Г.
Оцінка основних факторів трансформації розселення в контексті проблем удосконалення регіональної соціально-економічної політики

Римаренко М.В.
Концепція класифікації торговельного сектору ринку комерційної нерухомості

Положенцева К.Л.
Формування стратегії розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізації

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds