Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Застосування інструментарію марковських полів для пошуку причини мережевого збою

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Самосьонок, О.С.
dc.contributor.author Біла, Г.Д.
dc.contributor.author Кнопов, О.П.
dc.date.accessioned 2017-01-31T16:03:05Z
dc.date.available 2017-01-31T16:03:05Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Застосування інструментарію марковських полів для пошуку причини мережевого збою / О.С. Самосьонок, Г.Д. Біла, О.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 3-10. — Бібліогр.: 2 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0013
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113012
dc.description.abstract Розглянуто модель комунікаційної мережі на основі марковських полів і задача ідентифікації прихованих поломок мережі на основі байєсівського принципу розпізнавання. Запропоновано рекурсивний алгоритм ідентифікації прихованих першопричин неполадок комунікаційної мережі при наявності повідомлень про збій, які зареєстровані в сусідніх вузлах топологічного графа мережі. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрено модель коммуникационной сети на основе марковских полей и задача идентификации скрытых поломок сети на основе байесовского принципа распознавания. Предложен рекурсивный алгоритм идентификации скрытых первопричин неполадок работоспособности коммуникационной сети при наличии сообщений о сбое, которые зарегистрированы в соседних узлах топологического графа сети. uk_UA
dc.description.abstract The model of the communication network based on Markov fields is considered along with the problem of identification of hidden network’s fault based on Bayesian principle of recognition. A recursive algorithm for identifying the root causes of communication system faults is suggested based on analysis of the fault messages registered in the neighboring nodes of the network topological graph. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Теорія оптимальних рішень
dc.title Застосування інструментарію марковських полів для пошуку причини мережевого збою uk_UA
dc.title.alternative Применение инструментария марковских полей для поиска причины сетевого сбоя uk_UA
dc.title.alternative Usage of Markov random fields for root couse determination of network fault uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.21


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис