Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Багатокритеріальний вибір заходів енергозаощадження в регіональних програмах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Семенов, В.В.
dc.contributor.author Чайка, Д.О.
dc.date.accessioned 2017-01-20T21:54:04Z
dc.date.available 2017-01-20T21:54:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Багатокритеріальний вибір заходів енергозаощадження в регіональних програмах / В.В. Семенов, Д.О. Чайка // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — № 2015. — № 2015. — С. 140-145. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0013
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112411
dc.description.abstract Розроблено багатокритеріальну модель для розв’язання задачі вибору заходів регіональної програми з урахуванням можливих обмежень у вигляді векторної задачі оптимізації з булевими змінними. Запропоновано і обґрунтовано метод локального пошуку Парето-оптимальних розв’язків для її розв’язання. uk_UA
dc.description.abstract Разработана многокритериальная модель для решения задачи выбора мероприятий региональной программы с учетом возможных ограничений в виде векторной задачи оптимизации с булевыми переменными. Для ее решения предложен и обоснован метод локального поиска Парето-оптимальных решений. uk_UA
dc.description.abstract A multicriterion model is developed for the decision of problem of choice of measures of the regional program taking into account possible limitations as a vector problem of optimization with Boole variables. Offered and grounded method of local search of Pareto-optimum solutions for its decision. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Теорія оптимальних рішень
dc.title Багатокритеріальний вибір заходів енергозаощадження в регіональних програмах uk_UA
dc.title.alternative Многокритериальный выбор мероприятий энергосбережения в региональных программах uk_UA
dc.title.alternative Multicriteriоn choice of measures for economy of energy in regional programs uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис