Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оптимальне завантаження енергоблоків при третинному регулюванні їх потужності

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Фесюк, О.В.
dc.date.accessioned 2017-01-20T21:35:19Z
dc.date.available 2017-01-20T21:35:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Оптимальне завантаження енергоблоків при третинному регулюванні їх потужності / О.В. Фесюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — № 2015. — № 2015. — С. 79-84. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0013
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112402
dc.description.abstract Розглядається задача знаходження оптимального завантаження енергоблоків на плановий період з відключенням однієї групи енергоблоків та врахуванням маневреності іншої групи енергоблоків. Наведена математична модель задачі, якій відповідає задача лінійного булевого програмування. Наведені результати обчислювальних експериментів для програми Gurobi. uk_UA
dc.description.abstract Рассматривается задача нахождения оптимальной загрузки энергоблоков на плановый период с отключением одной группы энергоблоков и учетом маневренности другой группы энергоблоков. Приведена математическая модель задачи, которой соответствует задача линейного булевого программирования. Приведены результаты вычислительных экспериментов для программы Gurobi. uk_UA
dc.description.abstract The problem of finding optimal load of power units for the planning period with disabling of one group of the units and taking into account of maneuverability of other group of the power units is considered. A mathematical model of the problem, which corresponds to a linear Boolean programming problem, and the results of computational experiments for Gurobi program are presented. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Теорія оптимальних рішень
dc.title Оптимальне завантаження енергоблоків при третинному регулюванні їх потужності uk_UA
dc.title.alternative Оптимальная загрузка энергоблоков при третичном регулировании их мощности uk_UA
dc.title.alternative Optimal load of power units for third step of regulation of their capacity uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис