Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Облігаційна позика як джерело інвестиційної активності підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Богуцька, О.А.
dc.date.accessioned 2016-12-16T22:45:16Z
dc.date.available 2016-12-16T22:45:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Облігаційна позика як джерело інвестиційної активності підприємств / О.А. Богуцька // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2015. — С. 31-41. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-7961
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109813
dc.description.abstract Надано оцінку стану та джерел інвестиційної активності підприємств в Україні. Визначено можливості фінансування інвестиційних проектів підприємств шляхом корпоративних облігацій. Проведено аналіз облігаційного фінансування вітчизняних підприємств за видами економічної діяльності. Узагальнено фактори, що стримують інвестиційну активність вітчизняних підприємств на фондовому ринку. Обґрунтовано переваги використання облігаційної позики для підвищення інвестиційної активності підприємств. uk_UA
dc.description.abstract Дана оценка состояния и источников инвестиционной активности предприятий в Украине. Определены возможности финансирования инвестиционных проектов предприятий путем корпоративных облигаций. Проведен анализ облигационного финансирования отечественных предприятий по видам экономической деятельности. Обобщены факторы, сдерживающие инвестиционную активность отечественных предприятий на фондовом рынке. Обоснованы преимущества использования облигационного займа для повышения инвестиционной активности предприятий. uk_UA
dc.description.abstract Status and sources of investment activity of enterprises in Ukraine are assessed. Enterprises’ investment projects funding possibilities are defined by corporate bonds. Bond financing of domestic enterprises by economic activity is analyzed. Factors of curbing domestic enterprises’ investment activity on the stock market are generalized. Advantages of using bond loan to improve enterprises’ investment activity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
dc.title Облігаційна позика як джерело інвестиційної активності підприємств uk_UA
dc.title.alternative Облигационный заем как источник инвестиционной активности предприятий uk_UA
dc.title.alternative Bond loan as a source of enterprises’ investment activity uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис