Показати простий запис статті

dc.contributor.author Goerigk, Wolfgang
dc.contributor.author Langmaack, Hans
dc.date.accessioned 2008-07-16T13:12:09Z
dc.date.available 2008-07-16T13:12:09Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Realistic correct systems implementation / Wolfgang Goerigk, Hans Langmaack // Проблеми програмування. — 2003. — N 1. — С. 3—30. — Бібліогр.: 64 назв. — англ. en_US
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/1062
dc.description.abstract Подана перша частина статті і наступна її друга частина присвячені методам коректної побудови і функціонування великих комп'ютерних систем. У центрі уваги – проблема обґрунтування, що подається в сенсі формулювання математичної моделі інформаційних потоків у комп'ютерній системі і побудови керуючого програмного забезпечення, що контролює слушність поводження, відсутність внутрішніх помилок і усталеність стосовно зовнішніх атак як логічні наслідки, що одержуються з моделі. У першій частині статті викладена математична теорія доказової побудови компіляторів en_US
dc.description.abstract Представленная первая часть статьи и последующая ее вторая часть посвящены методам корректного построения и функционирования больших компьютерных систем. В центре внимания – проблема обоснования, понимаемая в смысле формулирования математической модели информационных потоков в компьютерной системе и построения управляющего программного обеспечения, контролирующего правильность поведения, отсутствие внутренних ошибок и устойчивость по отношению к внешним атакам как логические следствия, получаемые из модели. В первой части статьи изложена математическая теория доказательного построения компиляторов. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України en_US
dc.subject Теоретические и методологические основы программирования en_US
dc.title Realistic correct systems implementation en_US
dc.title.alternative Реалістична реалізація коректних систем en_US
dc.title.alternative Реалистическая реализация корректных систем en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US
dc.identifier.udc 681.3.51


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис