Перегляд за автором "Субботін, І.Я."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Курдаченко, Л.А.; Семко, М.М.; Субботін, І.Я. (Доповіді НАН України, 2017)
  Алгебра L над полем F називається алгеброю Лейбніца (точніше лівою алгеброю Лейбніца), якщо вона задовольняє таку тотожність Лейбніца: [[a, b], c] = [a, [b, c]] — [b, [a, c]] для всіх a, b, c ∈L. Алгебри Лейбніца являють ...
 • Курдаченко, Л.А.; Субботін, І.Я.; Чупордя, В.А. (Доповіді НАН України, 2010)
  Нехай G — група. Пiдгрупа H групи G називається пронормальною, якщо для кожного g, що належить G, пiдгрупи H i H^g є спряженими у пiдгрупi <H,H^g>. У роботi дослiджуються неперiодичнi групи, пiдгрупи яких або пронормальнi, ...
 • Курдаченко, Л.А.; Субботін, І.Я.; Чупордя, В.А. (Доповіді НАН України, 2016)
  Отримано детальний опис алгебр Лейбніца, усі власні підалгебри яких є алгебрами Лі, та алгебр Лейбніца, усі власні підалгебри яких є абелевими.
 • Курдаченко, Л.А.; Субботін, І.Я.; Чупордя, В.А.; Гринь, К.О. (Доповіді НАН України, 2013)
  Довiльну фаззi-групу можна розглядати як сукупнiсть її фаззi-точок. Запропоновано “точковий” пiдхiд до вивчення структури довiльної фаззi-групи, визначеної на абстрактнiй групi. Розглянуто нормальнi, зростаючi та переставнi ...
 • Курдаченко, Л.А.; Субботін, І.Я.; Чупордя, В.А. (Доповіді НАН України, 2014)
  Нехай R — кiльце, G — група. Модуль A над груповим кiльцем RG будемо називати мiнiмаксно-антифiнiтарним RG-модулем, якщо фактор-модуль A/CA(H) є мiнiмаксним як R-модуль для будь-якої власної пiдгрупи H, яка не є скiнченно ...