Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ціанобактерії і ціанотоксини: міф чи реальність?

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мокієнко, А.В.
dc.date.accessioned 2016-05-09T14:04:03Z
dc.date.available 2016-05-09T14:04:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Ціанобактерії і ціанотоксини: міф чи реальність? / А.В. Мокієнко // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 4. — С. 65-75. — Бібліогр.: 49 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/99882
dc.description.abstract Розглянуто проблему розмноження ціанобактерій у водоймах, пов’язану з глобальною евтрофікацією, і стан її дослідження у світі. В Україні на сьогодні проблема ціанобактерій і ціанотоксинів у водоймах, особливо в гігієнічному та медико-екологічному аспектах, вивчається недостатньо. Обґрунтовано необхідність моніторингу вмісту ціанобактерій у водоймах; впровадження стандартизованих методик визначення ціанотоксинів під час цвітіння; вивчення впливу ціанотоксинів на біоту; розроблення моделей ризику для здоров’я населення рекреаційних та питних вод після знезараження води поверхневих питних водозаборів. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрена проблема размножения цианобактерий в водоемах, связанная с глобальной эвтрофикацией, и состояние ее исследования в мире. В Украине сегодня проблема цианобактерий и цианотоксинoв в водоемах, особенно в гигиеническом и медико-экологическом аспектах, изучена недостаточно. Обоснована необходимость мониторинга содержания цианобактерий в водоемах; внедрения стандартизированных методик определения цианотоксинов во время цветения; изучения влияния цианотоксинов на биоту; разработки моделей риска для здоровья населения рекреационных и питьевых вод после обеззараживания воды поверхностных питьевых водозаборов. uk_UA
dc.description.abstract The problem of propagation of cyanobacteria in waters associated with global eutrophication, and the status of its research in the world is described. In Ukraine today the problem of cyanobacteria and cyanotoxins in reservoirs, particularly in hygiene and health and environmental aspects, is poorly understood. The necessity of monitoring the content of cyanobacteria in the reservoirs; the introduction of standardized methods for determining cyanotoxins during bloom; study the cyanotoxins effect on biota; development of risk models for health recreational and drinking water after disinfection of surface water intakes supplying drinking water has been substantiated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject Статті та огляди uk_UA
dc.title Ціанобактерії і ціанотоксини: міф чи реальність? uk_UA
dc.title.alternative Цианобактерии и цианотоксины: миф или реальность? uk_UA
dc.title.alternative Cyanobacteria and cyanotoxins: myth or reality? uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис