Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Литолого-фациальные и минералогические предпосылки накопления тонкого золота в новоэвксинских отложениях Днепровского желоба (северо-западный шельф Черного моря)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Федорончук, Н.А.
dc.contributor.author Сучков, И.А.
dc.contributor.author Мудров, И.А.
dc.contributor.author Гончарова, И.А.
dc.date.accessioned 2016-04-29T14:42:44Z
dc.date.available 2016-04-29T14:42:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Литолого-фациальные и минералогические предпосылки накопления тонкого золота в новоэвксинских отложениях Днепровского желоба (северо-западный шельф Черного моря) / Н.А. Федорончук, И.А. Сучков, И.А. Мудров, И.А. Гончарова // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. — 2013. — № 2. — С. 64-75. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1999-7566
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/99504
dc.description.abstract Показано результати досліджень новоевксинських відкладів Придніпровської ділянки північно-західного шельфу Чорного моря, розташованої в Дніпровському жолобі. Проаналізовано гранулометричний склад відкладів, мінеральний склад важкої фракції, вміст золота. Досліджено процеси осадконагромадження, розсипоутворення та відкладання золота в різних фаціальних умовах. Встановлено закономірності накопичення титан-цирконієвих мінералів і золота. Титанцирконієві мінерали і крупне золото концентруються в прибережних умовах — в зонах з інтенсивними процесами шліхування. Накопичення тонкого золота відбувається в гідродинамічно спокійних шельфових умовах — в зонах стагнації та дисипації. Новоевксинські відклади збагачені дрібним і тонким золотом, для них найперспективнішими будуть ділянки шельфу, віддалені від пізньоновоевксинської палеоберегової смуги. uk_UA
dc.description.abstract Показаны результаты исследований новоэвксинских отложений Праднепровского участка северо-западного шельфа Черного моря, расположенного в Днепровском желобе. Проанализированы гранулометрический состав отложений, минеральный состав тяжелой фракции, содержание золота. Исследованы процессы осадконакопления, россыпеобразования и отложения золота в разных фациальных условиях. Установлены закономерности накопления титан-циркониевых минералов и золота. Титан-циркониевые минералы и крупное золото концентрируются в прибрежных условиях — в зонах с интенсивными процессами шлихования. Накопление тонкого золота происходит в гидродинамически спокойных шельфовых условиях — в зонах стагнации и диссипации. Новоэвксинские отложения обогащены мелким и тонким золотом, для них наиболее перспективными на золото являются отдаленные от поздненовоэвксинской палеобереговой линии участки шельфа. uk_UA
dc.description.abstract The results of investigation of Neoeuxinic sediments from Pradnieper area which situated in Dnieper depression in the Northwestern Black Sea shelf are shown. Particle sizes, mineralogical composition of heavy fraction and gold content are analyzed. Sedimentation and placer deposits processes forming and gold bearing sediments in different facial conditions are studied. The regularities of titanium-zirconium minerals and gold accumulation are determined. Titanium-zirconium minerals and coarse gold can be concentrated in shore conditions — in zones with intensive sizing processe. Accumulation of subtle grained gold take place in hydrodynamic quiet conditions in a shelf zone — in stagnation and dissipation zones. The Neoeuxinian sediments are enriched with fine and subtle gold. In this sediments the most prospecting for gold are areas in the shelf which are remote from the Pastneaeuxinic paleoshore line. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геология и полезные ископаемые Мирового океана
dc.subject Литология uk_UA
dc.title Литолого-фациальные и минералогические предпосылки накопления тонкого золота в новоэвксинских отложениях Днепровского желоба (северо-западный шельф Черного моря) uk_UA
dc.title.alternative Літолого-фаціальні та мінералогічні передумови накопичення тонкого золота у новоевксінських відкладах Дніпровського жолоба (північно-західний шельф Чорного моря) uk_UA
dc.title.alternative Lithologic-facial and mineralogical precondition of fine gold accumulation in the Neoeuxinian deposits of the Dnieper submarine valley (the NW Black Sea shelf) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 551.351:553.078.4(262.5-16)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис