Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формування і розвиток інноваційної інфраструктури України: окреслення проблем і шляхів їх подолання

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Козоріз, М.А.
dc.contributor.author Жихор, О.Б.
dc.date.accessioned 2010-07-07T10:26:55Z
dc.date.available 2010-07-07T10:26:55Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Формування і розвиток інноваційної інфраструктури України: окреслення проблем і шляхів їх подолання / М.А. Козоріз , О.Б. Жихор // Економіка пром-сті. — 2009. — № 3. — С. 111-115. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9828
dc.description.abstract Досліджено особливості розвитку інноваційної інфраструктури України. За допомогою застосування картографічного та інших методів виявлено: розбіжності між науковою та інноваційною діяльністю як системоутворюючими видами діяльності, що формують відповідні територіальні системи; розбіжності між границями інноваційних центрів і соціально-економічними районами. Ключові слова: інновація, інноваційна інфраструктура, інноваційна політика. ---------- uk_UA
dc.description.abstract Исследуются особенности развития инновационной инфраструктуры Украины. С помощью применения картографического и других методов выявлены: расхождения между научной и инновационной деятельностью как системообразующими видами деятельности, которые формируют соответствующие территориальные системы; расхождения междграницами инновационных центров и социально-экономическими районами. Ключевые слова: инновация, инновационная инфраструктура, инновационная политика. ---------- uk_UA
dc.description.abstract The article investigates specific features in development of innovative infrastructure of Ukraine. Using a cartographic and other methods the following has been discovered: difference between science and innovative activities as a system-forming type of activity which form corresponding territorial systems; difference between borders of innovation centres and socio-economic districts. Key words: innovation, innovative infrastructure, innovation policy. ---------- uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Інвестиційні та інноваційні процеси uk_UA
dc.title Формування і розвиток інноваційної інфраструктури України: окреслення проблем і шляхів їх подолання uk_UA
dc.title.alternative Формирование и развитие инновационной инфраструктуры Украины: очерчивание проблем и путей их преодоления uk_UA
dc.title.alternative Formation and development of innovative infrastructure of Ukraine: defining problems and ways to overcome them uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис