Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інформаційна модель управління технічною підготовкою модернізації виробничих потужностей підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Єременко, В.В.
dc.date.accessioned 2010-07-07T10:13:26Z
dc.date.available 2010-07-07T10:13:26Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Інформаційна модель управління технічною підготовкою модернізації виробничих потужностей підприємства / В.В. Єременко // Економіка пром-сті. — 2009. — № 3. — С. 103-110. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9823
dc.description.abstract Запропоновано комбінований підхід до вирішення завдання комплексної автоматизації процесу модернізації основних виробничих фондів підприємства на основі впровадження корпоративної інформаційної системи «АСТРА». Наведено алгоритм процесу технічної підготовки модернізації виробничих можливостей підприємства. Запропоновано інформаційну модель підтримки управлінських рішень щодо модернізації виробничих потужностей підприємства. Ключові слова: інформаційна модель, виробничі потужності, управління, технічна підготовка, модернізація. ---------- uk_UA
dc.description.abstract Предлагается комбинированный подход к решению задачи комплексной автоматизации процесса модернизации основных производственных фондов предприятия на основе внедрения корпоративной информационной системы «АСТРА». Приведен алгоритм процесса технической подготовки модернизации производственных возможностей предприятия. Предложена информационная модель поддержки управленческих решений по модернизации производственных мощностей предприятия. Ключевые слова: информационная модель, производственные мощности, управление, техническая подготовка, модернизация. ---------- uk_UA
dc.description.abstract The article offers a combined approach to solution of the problem concerning all-round automation of enterprise’s basic production facilities modernization on the basis of introduction of the corporate information system “ASTRA”. The algorithm of the process of technical preparation for modernization of enterprise’s production facilities is presented. The information model of supporting management decisions on modernization of enterprise’s production facilities is offered. Key words: information model, production facilities, management, technical preparation, modernization. ----------- uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject НТП та організація виробництва uk_UA
dc.title Інформаційна модель управління технічною підготовкою модернізації виробничих потужностей підприємства uk_UA
dc.title.alternative Информационная модель управления технической подготовкой модернизации производственных мощностей предприятия uk_UA
dc.title.alternative Information model of managing technical preparation for modernization of enterprise’s production facilities uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис