Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формирование жизненного цикла угольной промышленности Донбасса

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сапицкая, И.К.
dc.date.accessioned 2010-07-07T09:15:03Z
dc.date.available 2010-07-07T09:15:03Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Формирование жизненного цикла угольной промышленности Донбасса / И.К. Сапицкая // Економіка пром-сті. — 2009. — № 3. — С. 45-52. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9811
dc.description.abstract Розглянуто життєві цикли товарів і галузі, розроблені вітчизняними й зарубіжними вченими. Проведено ретроспективний аналіз статистичних даних щодо кількості шахт, обсягів видобутку, продуктивності праці, за результатами якого виділено етапи життєвого циклу і їх часові інтервали. Ключові слова: вугілля, шахти, галузь, Донбас, життєвий цикл, етапи, споживачі. ---------- uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены жизненные циклы товаров и отрасли, разработанные отечественными и зарубежными учеными. Проведен ретроспективный анализ статистических данных о количестве шахт, объемах добычи, производительности труда, по результатам которого выделены этапы жизненного цикла и их временные интервалы. Ключевые слова: уголь, шахты, отрасль, Донбасс, жизненный цикл, этапы, потребители. ---------- uk_UA
dc.description.abstract Life cycles of products and industry developed by domestic and foreign scientists are considered. A retrospective analysis of statistical data on quantity of mines, volumes of extraction, work productivity was made. Based on the results of the analysis, the stages of life cycle and their time intervals were distinguished. Key words: coal, mines, industry, Donbass, life cycle, stages, consumers. ----------- uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Промисловість: проблеми розвитку та управління uk_UA
dc.title Формирование жизненного цикла угольной промышленности Донбасса uk_UA
dc.title.alternative Формування життєвого циклу вугільної промисловості Донбасу uk_UA
dc.title.alternative Formation of the life cycle of the coal industry in Donbass uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис