Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Автоматизована система аналізу даних вимірювань анізотропії в гірських породах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Онанко, Ю.А.
dc.date.accessioned 2016-04-04T19:17:59Z
dc.date.available 2016-04-04T19:17:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Автоматизована система аналізу даних вимірювань анізотропії в гірських породах / Ю.А. Онанко // Геоінформатика. — 2013. — № 2. — С. 55-60. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1684-2189
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/97911
dc.description.abstract Розглянуто програмно-алгоритмічні засоби автоматизованої системи чисельного аналізу даних ультразвукових вимірювань параметрів анізотропії швидкостей в гірських породах для експрес-обробки, які забезпечують урахування впливу неоднорідності складу і будови текстур гірських порід та їх упорядкованості. Одержано пружні сталі Cmn пісковиків Волино-Подільського регіону, які свідчать про ромбічну пружну симетрію, а не поперечно-ізотропну. Отримані результати мають важливе значення для побудови сейсмічних моделей реальних геологічних середовищ. uk_UA
dc.description.abstract Рассматриваются программно-алгоритмические способы автоматизированной системы численного анализа данных ультразвуковых измерений параметров анизотропии скоростей в горных породах для экспресс-обработки, которые обеспечивают учет влияния неоднородностей состава и строения текстур горных пород и их упорядоченности. Определены упругие постоянные Cmn песчаников Волыно-Подольського района, которые свидетельствуют о ромбической упругой симметрии, а не поперечно-изотропной. Полученные результаты актуальны для построения сейсмических моделей реальных геологических сред. uk_UA
dc.description.abstract Discussed here are program-algorithm methods for numerical analysis by an automated system of ultrasound measuring parameters of anisotropy velocity in rocks for express-treatment, where the effect of heterogeneity of rocks composition and texture as well as their ordering are taken into account. The elastic constants Cmn of Volyno-Podolskiy region sandstones are determined, suggesting that elastic symmetry is rhombic and not transversal-isotropic. The obtained results are relevant for designing seismic models of a real geological environment. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геоінформатика
dc.subject Геолого-геофізичні та математичні методи і сучасні комп'ютерні технології дослідження літосфери uk_UA
dc.title Автоматизована система аналізу даних вимірювань анізотропії в гірських породах uk_UA
dc.title.alternative Автоматизированная система анализа данных измерений анизотропии в горных породах uk_UA
dc.title.alternative Automated system of data measuring analysis of anisotropy in rocks uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.834.042 + 551.21.3 + 539.375


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис