Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аналіз стану фотосинтезу сільськогосподарських і лісових екосистем за зміни зовнішніх факторів на основі даних супутникових знімань

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ваколюк, М.В.
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:28:25Z
dc.date.available 2016-03-17T12:28:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Аналіз стану фотосинтезу сільськогосподарських лісових екосистем за зміни зовнішніх факторів на основі даних супутникових знімань / М.В. Ваколюк // Геоінформатика. — 2012. — № 3. — С. 69-75. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1684-2189
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/96483
dc.description.abstract Розглянуто можливість використання результатів вимірювань за допомогою дистанційного зондування атмосфери та поверхні Землі сенсорами Tanso-FTS (супутник GOSAT, Японія) й MODIS (супутник Terra (EOS AM-1), США) відповідно. Кількісну та якісну зміну рослинного покриву досліджено за допомогою математичних розрахунків, візуального аналізу та карти класифікації рослинного покриву. Оцінено зміну фотосинтетичної активності сільськогосподарських і лісових екосистем України (Рівненська та Житомирська області) з урахуванням природничо-кліматичних умов і типу покриву. Наведено дані щодо концентрації СО₂ в атмосфері над заданою територією. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрена возможность использования результатов измерений с помощью дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли сенсорами Tanso-FTS (спутник GOSAT, Япония) и MODIS (спутник Terra (EOS AM-1), США) соответственно. Количественное и качественное изменение растительного покрова изучалось с помощью математических расчетов, визуального анализа и карты классификации растительного покрова. Дана оценка изменения фотосинтетической активности сельскохозяйственных и лесных экосистем Украины (Ровенская и Житомирская области) с учетом природно-климатических условий и типа покрова. Исследовано изменение концентрации СО₂ в атмосфере над заданной территорией. uk_UA
dc.description.abstract A main focus in this paper is made on possibility of using results of the remote sensing of the atmosphere and the Earth surface by Tanso-FTS sensor (GOSAT satellite, Japan) and MODIS sensor (Terra satellite (EOS AM-1)) accordingly. Qualitative and quantitative changes of the plant cover were analyzed by the use of mathematic calculation, visual analysis and plant cover classification map. Analyzed in the article are photosynthesis changes of the agricultural and forest ecosystems of Ukraine (Rivne and Zhytomyr regions) by taking into consideration naturally and climate conditions and plant cover types. Special accent was given to the analysis of CO₂ concentration changes on the territory of research. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геоінформатика
dc.subject Геоінформаційні аспекти природокористування uk_UA
dc.title Аналіз стану фотосинтезу сільськогосподарських і лісових екосистем за зміни зовнішніх факторів на основі даних супутникових знімань uk_UA
dc.title.alternative Анализ состояния фотосинтеза сельскохозяйственных и лесных экосистем при изменениях внешних факторов на основании данных спутниковой съемки uk_UA
dc.title.alternative Analysis of the photosynthesis of agricultural and forest ecosystems by changing external factors based on the satellite data uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 528.8.04:504.064: (581.132:504.73)](477.42+477.81)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис