Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Новейшая тектоника Западного (Преддобруджского) сегмента Скифской плиты и прилегающих территорий

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Верховцев, В.Г.
dc.date.accessioned 2016-03-11T15:35:28Z
dc.date.available 2016-03-11T15:35:28Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Новейшая тектоника Западного (Преддобруджского) сегмента Скифской плиты и прилегающих территорий / В.Г. Верховцев // Геофизический журнал. — 2010. — Т. 32, № 3. — С. 29-42. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0203-3100
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/96125
dc.description.abstract Викладено результати середньомасштабного (1 : 500 000) картування новітньої тектоніки регіону, яке здійснено на основі морфографічних, морфометричних та аерокосмічних методів дослідження. Виділено й охарактеризовано активні на новітньому етапі розвитку лінійні й кільцеві структури, а також сумарні амплітуди вертикальних пізньопліоцен-четвертинних рухів земної поверхні. На основі неотектонічних критеріїв оцінено пошукові перспективи виявлених структур. uk_UA
dc.description.abstract Изложены результаты среднемасштабного (1 : 500 000) картирования новейшей тектоники региона, выполненного на основе морфографических, морфометрических и аэрокосмических методов исследования. Выделены и охарактеризованы активные на новейшем этапе развития линейные и кольцевые структуры, а также суммарные амплитуды вертикальных позднеплиоцен-четвертичных движений земной поверхности. На основе неотектонических критериев оценены поисковые перспективы выявленных структур. uk_UA
dc.description.abstract The results of medium-scale (1 : 500 000) mapping of the recent tectonics of the region obtained on the basis of morphographic, morphometric and remote sensing investigation methods are considered. The linear and annular structures, active at the recent stage are recognized and analyzed as well as the total amplitudes of vertical Late Pliocene-Quaternary movements of the earth’s crust. Reconnaissance perspectives have been evaluated on the basis of neotectonic criteria. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України
dc.relation.ispartof Геофизический журнал
dc.title Новейшая тектоника Западного (Преддобруджского) сегмента Скифской плиты и прилегающих территорий uk_UA
dc.title.alternative Найновіша тектоніка Західного (Переддобрудзького) сегменту Скіфської плити і прилеглих територій uk_UA
dc.title.alternative Recent tectonics of the West (Sub-Dobrogea) segment of the Scythian plate and adjacent areas uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 551.248.2 (477-13)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис