Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Инструментальные и макросейсмические данные о процессах в очаговой зоне Криворожского землетрясения 25 декабря 2007 г.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пустовитенко, Б.Г.
dc.contributor.author Кульчицкий, В.Е.
dc.contributor.author Пустовитенко, А.А.
dc.contributor.author Скляр, А.М.
dc.date.accessioned 2016-03-08T20:08:05Z
dc.date.available 2016-03-08T20:08:05Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Инструментальные и макросейсмические данные о процессах в очаговой зоне Криворожского землетрясения 25 декабря 2007 г. / Б.Г. Пустовитенко, В.Е. Кульчицкий, А.А. Пустовитенко, А.М. Скляр // Геофизический журнал. — 2010. — Т. 32, № 2. — С. 75-97. — Бібліогр.: 44 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0203-3100
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/95995
dc.description.abstract Наведено результати дослідження кінематичних і динамічних характеристик сейсмічних хвиль і вогнища відчутного Криворізького землетрусу 25.12.2007 р. Подано уточнені дані стосовно глибини гіпоцентру землетрусу й розподілу інтенсивностей двигтіння. Уперше для землетрусу території Українського щита відновлено вогнищеві параметри: механізм вогнища, динамічні характеристики, компоненти тензора сейсмічного моменту, параметри розривоутворення. Показано, що деформування середовища у вогнищевій зоні було зсувним, ковзання берегів розриву — “шорсткуватим”, розривоутворення відбувалося знизу догори у північно-західному напрямку. Проведено ідентифікацію сейсмічних подій за останні 15 років у районі Криворізького землетрусу. Сформульовано завдання підвищення рівня показовості землетрусів у східній частині України. uk_UA
dc.description.abstract In this paper the results of the studies of kinematical and dynamic characteristics of seismic waves and source for tangible Krivorozhsky earthquake on 25.12.2007 are presented. The refined data about the depth of the earthquake hypocenter and shaking intensity distribution are quoted. For the first time for the earthquake of the territory of the Ukrainian Shield focus parameters are restored, namely: source mechanism, dynamic characteristics, seismic moment tensor components, parameters of tearing process. It is shown, that deformation of medium in focal zone was shearing, the sliding of rupture bands was “rough”, the tearing process developed as directed from the bottom upward to the northwestern direction.. Identification of seismic events for the last 15 years around Krivorozhsky earthquake has been carried out. The problems of improvement the earthquake representative estimate for the eastern part of Ukraine have been formulated. uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты исследования кинематических и динамических характеристик сейсмических волн и очага ощутимого Криворожского земле-трясения 25.12.2007 г. Приведены уточненные данные о глубине гипоцентра землетрясения и распределении интенсивностей сотрясений. Впервые для землетрясения территории Украинского щита восстановлены очаговые параметры: механизм очага, динамические характеристики, компоненты тензора сейсмического момента, параметры разрывообразования. Показано, что деформирование среды в очаговой зоне было сдвиговым, скольжение берегов разрыва - "шероховатым", процесс разрывообразования происходил снизу вверх в северо-западном направлении. Проведена идентификация сейсмических событий за последние 15 лет в районе Криворожского землетрясения. Сформулированы задачи повышения уровня представительности землетря-сений в восточной части Украины. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геофизический журнал
dc.title Инструментальные и макросейсмические данные о процессах в очаговой зоне Криворожского землетрясения 25 декабря 2007 г. uk_UA
dc.title.alternative Інструментальні та макросейсмічні дані щодо процесів у вогнищевій зоні Криворізького землетрусу 25 грудня 2007 р. uk_UA
dc.title.alternative Instrumental and macro-seismic data on the processes in the focus zone of the Krivoy Rog earthquake on the 25th of December 2007 uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.34.06


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис