Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Розсіювання електромагнітних хвиль предфрактальними системами циліндричних стрічок

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кошовий, Г.І.
dc.date.accessioned 2010-07-02T13:10:23Z
dc.date.available 2010-07-02T13:10:23Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Розсіювання електромагнітних хвиль предфрактальними системами циліндричних стрічок / Г.І. Кошовий // Радіофізика та електроніка. — 2007. — Т. 12, № 1. — С. 141-147. — Бібліогр.: 12 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-821X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9556
dc.description.abstract Задача розсіювання Е-поляризованої електромагнітної хвилі системою циліндричних стрічок, поперечний перетин якої є предфракталом множини Кантора, приведена до системи сингулярних інтегральних рівнянь першого роду відносно густини поверхневих струмів. Отримані рівняння зручні як для застосування методу механічних квадратур, так і для перетворення їх до рівнянь другого роду за методом регуляризації. Окрім загальної динамічної моделі задачі пропонується квазістатична модель, що допускає простий явний розв’язок на утворювачі фракталу. Проводиться чисельний розрахунок та порівняння результатів. uk_UA
dc.description.abstract Задача рассеивания Е-поляризованной электромагнитной волны системой цилиндрических лент, поперечное сечение которой представляет собой предфрактал множества Кантора, приведена к системе сингулярных интегральных уравнений первого рода относительно плотности поверхностных токов. Полученные уравнения удобны как для применения метода механических квадратур, так и для преобразования их к уравнениям второго рода методом регуляризации. Кроме общей динамической модели предлагается квазистатическая модель, допускающая простое явное решение. Приводятся численные расчеты и сравнение результатов. Ключевые слова: фракталы, рассеивание, электромагнетизм, численные методы, моделирование. uk_UA
dc.description.abstract The problem of scattering of the E-polarized electromagnetic wave by systems of cylindrical strips is considered. The cross-section of the system is an pre-fractal of the Cantor set. The problem is reduced to a system of singular integral equations (SIE) of the first kind with respect to surface currents' density. The system of the SIE is convenient both for application of direct numerical method (mechanical quadratures) and for its transformation to a second kind's integral equations by the Vekua-Carleman's method of regularization. Except for common dynamic model of the problem, the quasistatic model (it supposes a simple explicit solution) is presented. The comparison of numerical results of calculations by the indicated methods for the models is carried out. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України uk_UA
dc.subject Электродинамика СВЧ uk_UA
dc.title Розсіювання електромагнітних хвиль предфрактальними системами циліндричних стрічок uk_UA
dc.title.alternative Рассеивание электромагнитных волн предфрактальными системами лент uk_UA
dc.title.alternative Scattering of electromagnetic waves by prefractal strips system uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 535.421


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис