Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення організаційно-правових форм підприємств металургійної промисловості

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Булєєв, І.П.
dc.date.accessioned 2016-02-25T19:33:03Z
dc.date.available 2016-02-25T19:33:03Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Удосконалення організаційно-правових форм підприємств металургійної промисловості / І.П. Булєєв // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2014. — С. 3-18. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-7961
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/95394
dc.description.abstract Виходячи із реальної ситуації в економіці України розглянуто стан ГМК, для якого характерні: розрив технологічних ланцюгів; приватно-олігархічна форма власності; несприятливість до інновацій; орієнтація на зовнішні ринки; відчуження працівників від власності та управління підприємствами; певні вади у відносинах із органами управління державного, регіонального та місцевого рівнів. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правових форм підприємств ГМК. uk_UA
dc.description.abstract Иходя из реальной ситуации в экономике Украины рассмотрено состояние ГМК, для которого характерны: разрыв технологических потоков; частно-олигархическая форма собственности; невосприимчивость к инновациям; ориентация на внешние рынки; отчуждение работников от собственности и управления предприятиями; определенные проблемы в отношениях с органами управления государственного, регионального и местного уровней. Обоснованы предложения по совершенствованию организационно-правовых форм предприятий ГМК. uk_UA
dc.description.abstract Ikhodya from the real situation the state of GMK, for which characteristic, is considered in the economy of Ukraine: break of technological streams; private-oligarchic pattern of ownership; immunity to the innovations; orientation to the oversea markets; alienation of workers from a propert and management enterprises; certain problems in relationships with the organs of management of state, regional and local level. Grounded suggestion on perfection of legal forms of enterprises of GMK: forming of vertical-computer-integrated structures of complete cycle of producing goods; forming of corporate-public propert; gosudarstvenno-public partnership; participating of the state and workers is in the propert of enterprises; forming of mini-factories. uk_UA
dc.description.sponsorship Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін» (2012-2015 рр., номер держреєстрації 0112U006882). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
dc.title Удосконалення організаційно-правових форм підприємств металургійної промисловості uk_UA
dc.title.alternative Совершенствование организационно-правовых форм предприятий металлургической промышленности uk_UA
dc.title.alternative Improvement of legal forms of the metallurgical industry of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис