Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Нематеріальні активи підприємства: сучасний стан, деякі підходи до оцінки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бриль, І.В.
dc.contributor.author Ревва, А.М.
dc.date.accessioned 2016-02-25T18:53:39Z
dc.date.available 2016-02-25T18:53:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Нематеріальні активи підприємства: сучасний стан, деякі підходи до оцінки / І.В. Бриль, А.М. Ревва // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2014. — С. 62-77. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-7961
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/95376
dc.description.abstract Розглянуто питання економічної сутності нематеріальних активів, використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності, порівняльна динаміка показників інноваційної діяльності підприємств. Визначено сучасні підходи до оцінки нематеріальних активів на підприємстві. Розглянуто переваги й недоліки кожного з підходів до оцінки даного виду активів. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены вопросы современного экономического состояния нематериальных активов, использования передовых технологий и объектов права интеллектуальной собственности, сравнительная динамика показателей инновационной деятельности предприятий. Определены современные подходы к оценке нематериальных активов на предприятии. Рассмотрены преимущества и недостатки каждого из подходов к оценке данного вида активов. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with the economic substance of intangible assets, the use of advanced technology and intellectual property rights, comparative dynamics of innovation activity. Identified current approaches to valuing intangible assets in the enterprise. Advantages and disadvantages of each approach to the assessment of this type of asset.It is noted that all current existing evaluation methods are based on one of three classical approaches: income approach (determination of the potential return on assets); market approach (comparing the estimated object of close analogues, which were sold in the market); cost approach (setting the cost of acquisition of the asset).Determined optimal combination of these methods complement one another as the specifics valuation of intangible assets is virtually impossible to make their mark. uk_UA
dc.description.sponsorship Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін» (2012-2015 рр., номер держреєстрації 0112U006882). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
dc.title Нематеріальні активи підприємства: сучасний стан, деякі підходи до оцінки uk_UA
dc.title.alternative Нематериальные активы предприятия: современное состояние, некоторые подходы к оценке uk_UA
dc.title.alternative Intangible assets of the company: current state, some approaches to evaluation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис