Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Mechanical Stresses and Crack Analysis of Concrete under the Hygrothermic Effect

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Dahmani, L.
dc.date.accessioned 2016-02-20T16:31:39Z
dc.date.available 2016-02-20T16:31:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Mechanical Stresses and Crack Analysis of Concrete under the Hygrothermic Effect / L. Dahmani // Проблемы прочности. — 2011. — № 6. — С. 94-103. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0556-171X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/95273
dc.description.abstract Пористость и абсорбционная способность бетона могут изменяться вследствие гигротермических процессов, что приведет к инициированию и росту трещин, нарушающих сплошность бетонных конструкций. Разработана конечноэлементная методика моделирования инициирования и роста трещин с учетом изменения влажности и теплопроводности бетона. Описана оригинальная концепция, основанная на трехмерном напряженном состоянии узлов интегрирования в каждом конечном элементе. Для оценки растрескивания бетонной конструкции предложено использовать глобальную относительную плотность трещины, которая может быть индикатором общего уровня ухудшения параметров состояния конструкции. uk_UA
dc.description.abstract Шпаристість і абсорбційна здатність бетону можуть змінюватися внаслідок гігротермічних процесів, що призведе до ініціювання і росту тріщин, які зумовлюють порушення суцільності бетонних конструкцій. Розроблено скінченноелементну методику моделювання ініціювання і росту тріщин з урахуванням зміни вологості й теплопровідності бетону. Описано оригінальну концепцію, що базується на тривимірному напруженому стані вузлів інтегрування у кожному скінченному елементі. Для оцінки розтріскування бетонної конструкції запропоновано використовувати глобальну відносну щільність тріщини, яка може бути індикатором загального рівня погіршення параметрів стану конструкції. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблемы прочности
dc.subject Научно-технический раздел uk_UA
dc.title Mechanical Stresses and Crack Analysis of Concrete under the Hygrothermic Effect uk_UA
dc.title.alternative Анализ механических напряжений и роста трещины в бетоне с учетом гигротермического эффекта uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис