Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Obraz żołnierza armii rosyjskiej z okresu I wojny światowej w dziennikach, pamiętnikach i wspomnieniach żołnierzy legionów polskich

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Smoliński, A.
dc.date.accessioned 2016-02-08T18:11:50Z
dc.date.available 2016-02-08T18:11:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Obraz żołnierza armii rosyjskiej z okresu I wojny światowej w dziennikach, pamiętnikach i wspomnieniach żołnierzy legionów polskich / A. Smoliński // Історичний архів. Наукові студії: Зб. наук. пр. — Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. — Вип. 14. — С. 188-199. — Бібліогр.: 36 назв. — пол. uk_UA
dc.identifier.issn 1609-7742
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/94113
dc.description.abstract W latach I wojny światowej żołnierze Legionów Polskich walczyli z żołnierzami różnych formacji Armii Rosyjskiej, głównie zaś z piechurami oraz z kawalerzystami, w tym także z formacjami jazdy kozackiej. Wielu z nich pozostawiło po sobie mniej lub bardziej obszerne dzienniki, bądź pamiętniki albo też spisywane po latach wspomnienia, w których można znaleźć liczne opisy oraz oceny przeciwnika, z którym przyszło im wtenczas walczyć. Wśród nich dominują oceny postawy żołnierzy rosyjskich na polu walki oraz sposobu prowadzenia przez nich działań wojennych, stosunku do pokonanego przeciwnika, głównie zaś do Legionistów pojmanych do niewoli. Nie brak w nich także opisów różnorodnych zniszczeń i aktów grabieży dokonywanych przez Rosjan na zajmowanych obszarach Galicji oraz innych regionów ówczesnej monarchii austro-węgierskiej. Poza tym spotkać tam można również opisy jeńców rosyjskich, a niekiedy także Polaków służących w szeregach carskiej armii. Celem poniższego tekstu jest więc przedstawienie obrazu żołnierza piechoty i kawalerii Armii Rosyjskiej z lat 1914-1917, jaki wynika z analizy dzienników, pamiętników i wspomnień pozostałych po kombatantach Legionów Polskich. uk_UA
dc.description.abstract У роки Першої світової війни воїни польських легіонів воювали проти воїнів різних формувань російської армії, переважно з піхотою а також кавалерією, також проти козацьких формувань. Багато з них залишили по собі менш або більш розлогі спогади, переважно мемуари або також написані згодом згадки, в яких можна знайти численні описи та оцінки супротивника, з яким довелося їм тоді боротися. Серед них домінують оцінки навичок російських воїнів на полі бою також способів ведення війни, ставлення до переможеного супротивника, переважно до легіонерів, що потрапили в полон. Не бракує в них також описів різного роду нищення і актів грабунку здійснених росіянами на зайнятих теренах Галичини, а також інших регіонів тогочасної Австро-Угорської монархії. Поза тим можна там знайти також описи російських полонених, а іноді також поляків, що перебували у складі російської армії. uk_UA
dc.description.abstract В годы Первой мировой войны солдаты польских легионов воевали против воинов разных формирований российской армии, в первую очередь пехоты, а также кавалерии и казачьих формирований. Многие из их оставили по себе менее или более просторные воспоминания, преимущественно мемуары или написанные позже воспоминания, в которых есть описание и оценки неприятеля, против которого им тогда пришлось бороться. uk_UA
dc.language.iso pl uk_UA
dc.publisher Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Історичний архів. Наукові студії
dc.subject Джерелознавство, історіографія, методологія. Історія історичної науки uk_UA
dc.title Obraz żołnierza armii rosyjskiej z okresu I wojny światowej w dziennikach, pamiętnikach i wspomnieniach żołnierzy legionów polskich uk_UA
dc.title.alternative Образ воїна російської армії в часи Першої світової війни в щоденниках, мемуарах і спогадах воїнів польських легіонів uk_UA
dc.title.alternative Изображение солдата российской армии времен Первой мировой войны в дневниках, мемуарах и воспоминаниях воинов польских легионов uk_UA
dc.title.alternative The image of a soldier of the Russian army during the First World War diaries, memoirs and recollections of soldiers of the polish legions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис