Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Еволюція трактувань інституту соціального захисту населення в українській економічній літературі (кінець XX – початок XXI ст.)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Біла, С.О.
dc.date.accessioned 2010-06-30T13:23:00Z
dc.date.available 2010-06-30T13:23:00Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Еволюція трактувань інституту соціального захисту населення в українській економічній літературі (кінець XX – початок XXI ст.) / С.О. Біла // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2008. — Вип. 41. — С. 51-64. — Бібліогр.: 28 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0320-4421
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9386
dc.description.abstract У статті представлено еволюцію поглядів українських вчених на сутність інституту соціального захисту населення на рубежі ХХ–ХХІ ст. В руслі теорій соціально-психологічного та правового інституціоналізму висвітлено особливості формування комплексного підходу до аналізу системи соціального захисту населення в українській економічній літературі, досліджено роль інституту держави у цьому процесі. uk_UA
dc.description.abstract В статье представлена эволюция взглядов украинских ученых на сущность института социальной защиты населения на рубеже ХХ–ХХІ ст. В русле теорий социально-психологического и правового институционализма освещаются особенности формирования комплексного подхода к анализу системы социальной защиты населения в украинской экономической литературе, исследована роль института государства в этом процессе. uk_UA
dc.description.abstract Evolution glance Ukrainian scientist is presented in article on essence of the institute of social protection of the population on border XX–XXI cl. In riverbed theory social-psychological and legislative institutional economics are illuminated particularities of the shaping the complex approach to analysis of the system of social protection on-villages in Ukrainian economic literature, explored role of the institute state in this process.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України" uk_UA
dc.subject З історії економічних реформ uk_UA
dc.title Еволюція трактувань інституту соціального захисту населення в українській економічній літературі (кінець XX – початок XXI ст.) uk_UA
dc.title.alternative Эволюция трактовок института социальной защиты населения в украинской экономической литературе (конец XX – начало XXI вв.) uk_UA
dc.title.alternative The evolution of interpretation of the social protection institutions in the Ukrainian economic literature (the end of XX – the beg. of the XXI cent.) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.8:331.34


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис