Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The innovative- technological development of Finland as the formation factor of “knowledge economy”

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Pobirchenko, V.
dc.contributor.author Sharova, O.
dc.date.accessioned 2016-01-22T19:33:35Z
dc.date.available 2016-01-22T19:33:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation The innovative- technological development of Finland as the formation factor of “knowledge economy” / V. Pobirchenko, O. Sharova // Культура народов Причерноморья. — 2014. — № 267. — С. 58-62. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/92866
dc.description.abstract In this article discusses innovative - technological development as the formation factor of “knowledge economy”, on the example of Finland. Identifying of innovation development preconditions in Finland. The main purpose of the study is: identification of assumptions and factors of innovative and technological development of Finland. To achieve this goal in this article, consistently solved the following problems: 1) an assessment of the factors of innovation and technological development of the country in modern conditions, 2) Studied the characteristics of factors territorial distribution of innovation and technological development, 3) defined territorial differences of innovation and technological development of the regions in Finland and trends of their evolution. This article presents the characteristics of the Finnish national innovation systems, and also characterized the development features of modern Finnish national innovation system. Presenting the indicators that describes the competitive stability of Finnish regional clusters, describing typology in terms of innovative - technological development of the regions. And finally forming of conclusions about innovative - technological activities of the regions in Finland. uk_UA
dc.description.abstract У даній статті розглядається інноваційно – технологічний розвиток регіонів, як фактор формування «економіки знань», на прикладі Фінляндії. Виявляються передумови інноваційно – технологічного розвитку територій Фінляндії. Особливу увагу приділено так званим факторам «нової економіки», а також утворенню інноваційно – технологічних кластерів. Описується типологія регіонів за рівнем інноваційно – технологічного розвитку. uk_UA
dc.description.abstract В данной статье рассматривается инновационно – технологическое развитие регионов, как фактора формирования «экономики знаний», на примере Финляндии. Выявляются предпосылки инновационно – технологического развития территорий Финляндии. Особое внимание уделено так называемым факторам «новой экономики», а также образованию инновационно – технологических кластеров. Описывается типология регионов по уровню инновационно – технологического развития. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура народов Причерноморья
dc.subject Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ uk_UA
dc.title The innovative- technological development of Finland as the formation factor of “knowledge economy” uk_UA
dc.title.alternative Інноваційно – технологічний розвиток регіонів Фінляндії як фактор формування «економіки знань» uk_UA
dc.title.alternative Инновационно – технологическое развитие регионов Финляндии как фактор формирования «экономики знаний» uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 339.9+339.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис