Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Фонетична одиниця як об'єкт організаційної науки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Петренко, О.Д.
dc.contributor.author Храбскова, Д.М.
dc.date.accessioned 2016-01-19T20:42:12Z
dc.date.available 2016-01-19T20:42:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Фонетична одиниця як об'єкт організаційної науки / О.Д. Петренко, Д.М. Храбскова // Культура народов Причерноморья. — 2014. — № 271. — С. 16-19. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/92494
dc.description.abstract Механізм і параметри перетворення звукового сигналу на одиницю мови постають предметом лінгвістичних дискусій вже понад століття. Уніфікація досвіду фонетичних досліджень Ленінградської, Московської та Празької шкіл, а також залучення принципів тектологічних розвідок надають можливість визначення фонеми через інтерпретацію акустичного сигналу як системного явища у мові та мовленні. uk_UA
dc.description.abstract Механизм и параметры трансформации звукового сигнала в единицу языка являются предметом лингвистических дискуссий уже более столетия. Унификация опыта фонетических исследований Ленинградской, Московской и Пражской школ, а также использование принципов тектологической теории позволяют определять фонему через интерпретацию акустического сигнала как системного явления в языке и речи. uk_UA
dc.description.abstract The question of mechanism and parameters of the transformation of the sound signal in a language element is the subject of linguistic debate for more than a century. The unification of the phonetic research experience of Leningrad, Moscow and Prague phonetic schools, as well as the use of principles of the tectology allow to determine the phoneme through interpretation of acoustic signal as a systemic phenomenon in language and speech. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура народов Причерноморья
dc.subject Теоретические проблемы современного языкознания и литературоведения uk_UA
dc.title Фонетична одиниця як об'єкт організаційної науки uk_UA
dc.title.alternative Фонетическая единица как объект организационной науки uk_UA
dc.title.alternative Phonetic unit as an object of organizational science uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 81'342.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис