Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Structural peculiarities of one-component firmonyms in the English language

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Arseenko, S.G.
dc.contributor.author Vovk, N.A.
dc.contributor.author Shevchenko, N.V.
dc.date.accessioned 2016-01-16T13:42:54Z
dc.date.available 2016-01-16T13:42:54Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Structural peculiarities of one-component firmonyms in the English language / S.G. Arseenko, N.A. Vovk, N.V. Shevchenko // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 255. — С. 132-134. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/92229
dc.description.abstract In the article the authors analyze structural characteristics of one-component firmonyms in the English language. The term "firmonym" more adequately reflects the signs of the category of the proper names. One-word firmonyms are divided into two groups from the structural point of view. The first one consists of simple names, made up of one word, which cannot be separated into lexemes. The rest firmonyms are complex structures. They are represented with six models. To illustrate this English factual material is used. Key words: ergonym, firmonym, structure uk_UA
dc.description.abstract В данной статье авторы рассматривают структурные особенности однокомпонентных фирмонимов в английском языке. Термин "фирмоним" более адекватно отражает признаки данного вида ИС. Однословные фирмонимы делятся на две группы с точки зрения структуры. Первая группа – это простые названия, состоящие из одного слова, которое нельзя разложить на лексемы. Оставшиеся фирмонимы – это сложные образования. Они представлены шестью моделями. Для иллюстрации используется англоязычный фактический материал. Ключевые слова: эргоним, фирмоним, структура uk_UA
dc.description.abstract даній статтi автори разглядають структурнi особливостi однокомпонентних фiрмонiмів в англiйськiй мовi. Для відображення класу власних имен, що позначають назви комерційних підприємств, застосовується ряд термінів, наприклад – ергонім. Але термін "фірмонім" більш адекватно відображає ознаки данного вида власних імен. Під час дослідження йому було надано дефініцію: фірмонім – це розряд онімів, власне им’я комерційного підприємства, у тому чіслі промислового або торгівельного, котре має права юридичної особи. Данний клас онімів часто застосовується зі словом-гіперонімом. Однослівні фірмоніми діляться на дві групи з точки зору структури. Перша група – це прості назви, які складаються з одного слова, і його неможливо розкласти на лексеми. Інші фірмоніми – це складні утворення. Їх можна представити у вигляді шести моделей. Наибільш частотні з них – це абревіатури та, власне, сладнозіставні слова. Для iлюстрацiї застосовується англомовний фактичний матеріал. Ключовi слова: ергонiм, фiрмонiм, структура uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура народов Причерноморья
dc.subject Исследования молодых ученых uk_UA
dc.title Structural peculiarities of one-component firmonyms in the English language uk_UA
dc.title.alternative Структурные особенности однокомпонентных фирмонимов в английском языке uk_UA
dc.title.alternative Структурнi особливостi однокомпонентних фiрмонiмів в англiйськiй мовi uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.identifier.udc 811.111’373.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис