Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Культура народов Причерноморья, 2014, № 267 за темою "Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Культура народов Причерноморья, 2014, № 267 за темою "Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Pobirchenko, V.; Sharova, O. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  In this article discusses innovative - technological development as the formation factor of “knowledge economy”, on the example of Finland. Identifying of innovation development preconditions in Finland. The main purpose ...
 • Абдуллаева, Х. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  В статье рассматривается экономическое сотрудничество Азербайджана и Турции в постсоветский период. Подробно анализируется достигнутый уровень двухсторонних экономических связей между этими странами. Рассматриваются ...
 • Майданевич, Ю.П.; Павлюкевич, А.С. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  В статье проведен анализ рынка пластиковых карт в Украине. Определен рейтинг банков по выпуску и использованию платежных карт украинцами. Рассмотрена динамика использования платежных карт по Украине. Обоснована необходимость ...
 • Ягупова, К.А. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  Сучасний стан економіки України вимагає надійної та ефективної банківської системи, яка відіграє ключову роль у стабілізації фінансової системи, спираючись на яку можна вирішувати нагальні економічні та соціальні проблеми ...
 • Курьянова, И.В. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  В статье исследованы основные направления совершенствования безналичных розничных платежей, влияние законодательной базы на увеличение доли безналичных платежей. Проанализированы основные законодательные акты 2013 года, ...
 • Григорьева, Е.В.; Солдатов, М.А. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  Произведено описание и анализ динамической модели формирования годовой производственной программы предприятия с учетом финансовых требований. С применением методов имитационного моделирования исследована стохастическая ...
 • Кирилик, Т.Ю.; Шпак, Н.О. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  У статті структуровано видатки малого машинобудівного підприємства за підсистемами виникнення, запропоновано використання горизонтального і вертикального аналізу для їх порівняння та співставлення. Розроблено метод ...
 • Королев, О.Л.; Лиханов, А.И. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  В статье рассматривается модель оценки эффективности рекламы на основе проектирования и разработки мультиагентной системы. За основу взята модель взаимодействия агентов в мультиагентной системе и с внешними приложениями ...
 • Шевченко, А.М. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  У статті виявлено галузеві пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, які обґрунтовані тісною кореляцією чистого експорту та обсягу капітальних інвестицій у одній і тій же галузі, для цього проаналізовано ...
 • Ватченко, О.Б.; Куншенко, О.О. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  В статті обґрунтовано сукупність кластерних характеристик, які необхідно враховувати при формуванні кластерів. Базові кластерні характеристики, незалежні від форми і стану економічної системи, розширені прецизійними, що ...
 • Каламбет, К.М.; Якунькіна, Ю.О. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  Проаналізовано підходи щодо визначення сутності фінансового планування. Зазначено, що фінансове планування є важливим елементом корпоративного планового процесу і має за мету забезпечення відповідності між існуючими і ...
 • Ресульева, Н.Ш. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  У статті розглянуто необхідність формування и розвитку сировинної бази для виробництва біопалива, висвітлені передумови та сучасні тенденції виробництва та використання біопалива в Україні, обґрунтовано доцільність ...
 • Грібова, Д.В. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  Ринкові трансформації, що тривають в аграрній сфері, загострили існуючі неузгодженості між виробниками овочів та переробною сферою в ланцюгу «виробник – споживач», продемонструвавши наслідки цінового диктату переробних ...
 • Аль-Шаргі Фахд (Культура народов Причерноморья, 2014)
  У статті розглянуті основні етапи побудови збалансованої системи показників для стратегічного планування проектів державно-приватного партнерства. Визначені взаємозв'язки стратегічного і оперативного планування з ...
 • Кіртока, Р.Г. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  У статті проаналізовано існуючі моделі і методи середньострокового прогнозування бюджетних доходів і витрат, наведено їх порівняльна характеристика. Використання таких моделей, що володіють добре вивченими статистичними ...
 • Мандражи, З.Р.; Уметова, А.А. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  В данной статье рассматриваются особенности системы оплаты труда по грейдам, применяемой во многих эффективных и успешных зарубежных компаниях,таких как BMW, Pepsi, Kodak, IBM, и позволяет объективно оценить должности ...
 • Відякіна, М.М.; Резнікова, Н.В. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  Досліджено концептуальні підходи до вивчення проблем координації міжнародної економічної політики. Автори трактують координацію, як категорію, що є ширшою, ніж співпраця, оскільки передбачає суттєвіші трансформації ...
 • Комарова, С.К.; Михальчук, Л.В. (Культура народов Причерноморья, 2014)
  Стаття присвячена молоді, а саме молодим ресурсам на ринку праці України, які є одними з найнеобхідніших елементів ринкового механізму, є його рушійною силою. Мета даного матеріалу – аналіз та дослідження основних проблем, ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис